От няколко години един нов стил в обзавеждането покорява със силен замах континент след континент - мебели, направени от корени, плавей и дънери, изхвърлени на бреговете. Всеки, който е мечтал да живее по-близо до природата ще бъде очарован и пленен от тях.

0528

По крайбрежието на Вашингтон, съществува нетипична мебелна фабрика, наречена „Knock on Wood", чийто основател е млад мъж на име Jeffro Uitto. Години наред Jeffro събира изхвърлена на брега дървесина, клони и дънери от долините на Willapa Hills. Съживява ги и ги превръща в красиви маси, столове и легла.

5cdf3dd3ba5ef500ff6b85689c24cc4c

0000e66f

Jeff-Uitto-Chairs5

Jeffro обаче съвсем не е единственият, който създава такива мебели. Дори и у нас вече могат да се открият подобни шедьоври.

54f6edfb0ea8d0fdf038cb150bde30ba

8419 1284074301 6

01-juniper-bed-rustic-bed-frames-bunkbeds

Jeff-Uitto-Beds2

Снимки: pinterest.com