дух и душа

Диалогът на душата със самата себе си. Как мисленето може да стане интуиция на духа?
Диалогът на душата със самата себе си. Как мисленето може да стане интуиция на духа?