духовното израстване

Хора, които не знаят кои са, се опитват да станат „някой“. Ставането е болест на душата ♥ ОШО
Хора, които не знаят кои са, се опитват да станат „някой“. Ставането е болест на душата ♥ ОШО