духовното израстване

Докато не се научите да управлявате веслата, безполезно е да сменяте лодката ♥ Шри Шри Рави ШАНКАР
Докато не се научите да управлявате веслата, безполезно е да сменяте лодката ♥ Шри Шри Рави ШАНКАР