Джон МАЙТЪН

♥ „Успехът идва с разбирането“, но не по-малко вярно е, че разбирането идва с успеха
♥ „Успехът идва с разбирането“, но не по-малко вярно е, че разбирането идва с успеха