Джордан Б. ПИТЪРСЪН

♥ Да създаваме правила, е заложено в природата ни. Човекът е морално животно
♥ Да създаваме правила, е заложено в природата ни. Човекът е морално животно