Джордан Б. ПИТЪРСЪН

♥ Едиповата майка, която казва на детето си: „Живея само заради теб“
♥ Едиповата майка, която казва на детето си: „Живея само заради теб“