Джордж ОРУЕЛ

Напредъкът в нашия свят ще е напредък към повече страдание ~ Джордж ОРУЕЛ
Напредъкът в нашия свят ще е напредък към повече страдание ~ Джордж ОРУЕЛ