Джордж ОРУЕЛ

Невежеството е сила, войната е мир ~ Джордж ОРУЕЛ, „1984“
Невежеството е сила, войната е мир ~ Джордж ОРУЕЛ, „1984“