За доброто в живота ни ~ размишленията на мъдрите умове на човечеството

„За малкото добро отвръща се с голямо…”
(От баснята Гълъбът и мравката, Жан дьо ЛАФОНТЕН)

Рядко се доверяваме на тези, които са по-добри от нас. 
Албер КАМЮ

По-добре да знаеш как да практикуваш добродетелите, отколкото да знаеш как да ги описваш. 
ЕПИКТЕТ

Повече обичаме да срещаме тези, на които правим добро, отколкото онези, които ни го правят. 
Франсоа дьо ЛАРОШФУКО

Който е добър само за себе си, не е добър за никого. 
ВОЛТЕР

Ако искаш да бъдеш добър, преди всичко считай себе си за лош. 
ЕПИКТЕТ

Ако с добро накажеш враговете, с какво ще наградиш приятелите си? 
КОНФУЦИЙ

В доброто вярват само тези малцина, които го вършат.
Мария фон Ебнер-ЕШЕНБАХ

Всеки иска да бъде по-добър от обкръжаващия го свят и дори счита себе си за по-добър от него. Този, който в действителност е по-добър, просто изразява този свят по-добре от другите. 
Георг ХЕГЕЛ

(Romain Rolland 1866 ~ 1944)

Всичко е добро само на своето място и в своето време. 
Ромен РОЛАН

Да не се уморяваме да правим добро. 
ПЛУТАРХ

Добрия човек, глупавите думи не го цапат. 
МЕНАНДЪР

Добродушието е най-обикновено качество, но добротата е най-рядко срещано достойнство. 
Мария фон Ебнер-ЕШЕНБАХ

Доброто – това е прекрасното, претворено в действие. 
Жан-Жак РУСО

Доброто начало е добра поличба. 
ПИНДАР

Някои смятат, че имат добро сърце, макар в действителност да имат само със слаби нерви. 
Мария фон Ебнер-ЕШЕНБАХ

Доброто само по себе си не ни изглежда такова на външен вид и може да ни убеди само ако го е осветила красотата. Ето защо работата на художника е – избягвайки съблазните на красивото зло – да превърне красотата в слънце за добротата. 
Михаил ПРИШВИН

За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш. 
Лев ТОЛСТОЙ

(George Orwell 1903 ~ 1950)

Като цяло, хората искат да бъдат добри, но не твърде добри и не през цялото време. 
Джордж ОРУЕЛ

Когато не се окаже очакваната признателност за сторени добрини, настъпилите недоразумения се дължат на това, че гордостта на дарителя и гордостта на получателя не са в съгласие за цената на стореното добро. 
Франсоа дьо ЛАРОШФУКО

Когато оказаното ни добро не трогва нашето сърце, то по-скоро засяга и дразни нашето самолюбие. 
Емил дьо ЖИРАРДЕН

Да се вършат лоши постъпки е ниско, да се върши добро, което не е свързано с опасност, е нещо обикновено. Добър човек е този, който върши големи и благородни дела, дори и при това да рискува всичко. 
ПЛУТАРХ

На света има само две достойнства, на които можем и трябва да се прекланяме – това са гениалността и искрената доброта. 
Виктор ЮГО

Не е достатъчно да се правиш на добър, трябва още и околните да се правят, че са благодарни за доброто. 
Генадий МАЛКИН

Не е достатъчно само да правиш добро, трябва да го правиш добре. 
Дени ДИДРО

Не съществува друго качество за надмощие освен добротата. 
Лудвиг ван БЕТОВЕН

Нито едно добро дело не остава ненаказано. 
Томас БРУКС

Нищо не е толкова добро, колкото изглежда предварително. 
Джордж ЕЛИЪТ

(George Eliot 1819 ~ 1880)

Снимки: foto-post.blogspot.com, commons.wikimedia.org, pinterest.com, voltaire.ox.ac.uk