"Като цяло, хората искат да бъдат добри, но не твърде добри и не през цялото време."

Антиутопиите “1984” и “Фермата на животните” на Джордж Оруел са написани преди около 65 години като предупреждение за изграждането на общество, което се управлява чрез официалната измама, тайното наблюдение, манипулирането на миналото и медийното контролиране на съзнанието. В наши дни, читателят придобива усещането, че вместо като предупреждение са използвани като упътване с инструкции:

Ние, представителите на средната класа, освен правилното си произношение, няма какво да губим.

Властта не е средство. Тя е цел. Създават диктатурата не за да защитава революцията; извършват революция, за да установят диктатура. Целта на репресията е репресия. Целта на мъчението е мъчение. Целта на властта е власт.

Власт е да разкъсаш човешките умове на парчета и да ги сглобиш в нови форми по твой избор.

Нищо не ти принадлежи освен няколкото кубически сантиметра в черепа.

Към какви възгледи се придържат масите и към какви не – няма значение. На тях може да им се предостави интелектуална свобода, защото те нямат интелект. 

Във всяко общество обикновените хора трябва да живеят, съпротивлявайки се на съществуващия ред на нещата. 

Масите никога не въстават сами по себе си и никога не въстават, защото са угнетени. Още повече, че те не осъзнават, че са угнетени, докато не им се даде възможност за сравнение. 

Йерархическото общество е възможно само върху основата на бедността и невежеството. 

Ако искате картина на бъдещето, представете си ботуш, който стъпва върху човешкото лице и остава там завинаги.

Партията се стреми към власт изключително заради самата власт. Ние не се интересуваме от доброто на другите, ние сме заинтересовани единствено от властта, чистата власт.

Заповедта на диктатурите от миналото е била: "Ти не ще!" Заповедта на тоталитарните режими е била: "Ти ще!" Нашата заповед е: "Ти си!

Както и при християнската религия, така и при социализма, най-лошата реклама за идеята са нейните последователи.

Войната е начин да се разбият на парчета, да се разтворят в стратосферата или да се потопят в морските дълбини материали, които биха могли да подобрят живота на народа и с това да го направят по-разумен. 

Войната срещу чужда страна се случва само тогава, когато заможните класи смятат, че ще извлекат печалба от това.

Всяка военна пропаганда, всички крясъци, лъжи и омраза, неизменно произхождат от хора, които не воюват.

Когато започне или преди началото си всяка война, не бива представена като война, а като самозащита срещу убиец маниак.

За да видите това, което се случва пред носа ви, трябва отчаяна борба.

Който контролира миналото, контролира бъдещето. Който контролира настоящето, контролира миналото.

Когато всички приемат една лъжа, насаждана от партия, ако във всички документи се пее една и съща песен, тогава тази лъжа се намества в историята и се превръща в истина. 

Във времената на повсеместна лъжа да казваш истината – това е екстремизъм.

Има ситуации, в които неправилните възгледи са по-искрени от правилните.

Здравият разум не се поддава на статистика.

Ако искаш да запазиш нещо в тайна, трябва да го скриеш и от себе си.

Хората спят спокойно, само защото силните крачат в нощта.

Общоприето означава да не мислиш, да няма нужда да мислиш. Общоприетото е безсъзнание.

Изборът за човечеството е между свободата и щастието и за по-голямата част от човечеството, щастието е по-добро.

За нищо на света никой не иска болката да се усилва. Болката ти оставя само едно желание – тя да свърши. Няма нищо по-лошо в живота от физическата болка. Пред лицето на болката няма герои. 

Човек може да бъде щастлив, само ако не приема, че целта на живота е щастието.

Да оцелееш често означава да се бориш, а за да се бориш трябва да се поизцапаш.

Двумисъл означава способността да се придържаш едновременно към две противоположни убеждения и да ги приемаш и двете.

Абсолютно бялото и абсолютно черното изглеждат като някакъв дефект на зрението.

Много хора се чувстват леко и свободно в чужбина само презирайки коренните жители.

Всяко поколение смята себе си за по-умно от предишното и за по-мъдро от следващото.

Малко вероятно е човечеството да спаси своята цивилизация, ако не успее да развие система за добро и зло, която да е независима от рая и ада.

Рекламата е като тракане с пръчка в кофа за помия.

Целта на шегата е не да унижи човек, а да му напомни, че вече е унизен.

Съществуват идеи, които са толкова погрешни, че само наистина интелигентен човек би могъл да повярва в тях.

Той беше огорчен атеист. Това е този вид атеист, който не толкова не вярва в Бог, колкото просто не Го харесва.

Човекът е единственото същество, което консумира, без да произвежда. Човекът не дава мляко, не снася яйца, не е достатъчно силен, за да дърпа плуг, не може да тича достатъчно бързо, за да улови заек, и все пак той е господар на всички животни.

Най-хубавите книги ти казват това, което ти самият вече знаеш.

Снимка: Orwell's press card portrait, 1943, commons.wikimedia.org