Елиът АРЪНСЪН

Какво значение има личността на даден индивид върху податливостта му към убеждаване?
Какво значение има личността на даден индивид върху податливостта му към убеждаване?