Елин ПЕЛИН

Една чиста истина прави живота спокоен, една хубава лъжа го прави приятен ♥ Елин ПЕЛИН
Една чиста истина прави живота спокоен, една хубава лъжа го прави приятен ♥ Елин ПЕЛИН