Елин ПЕЛИН

Като видиш, че си поомръзнал на хората и те на тебе, вземи трена и пътувай ♥ Елин ПЕЛИН
Като видиш, че си поомръзнал на хората и те на тебе, вземи трена и пътувай ♥ Елин ПЕЛИН