емоционалното здраве

♥ Емоционално нестабилната личност - нуждаеща се и изискваща без мярка
♥ Емоционално нестабилната личност - нуждаеща се и изискваща без мярка