„Увереността е повече от самото постижение. Тя затвърждава способностите, удвоява енергията, стимулира умствените способности и увеличава силата. Само решителната и положително настроена душа може да спечели.“

(1848 ~ 1924)

Вярата в себе си (увереността) е голяма сила

„Увереността е състояние на Истината, което се използва съзнателно, за да се превърне в изява на направляващата сила на живота.“

Само този човек може да успее, който мисли, че ще успее. Светът дава път само на решителните хора — на хората, които поглеждат с усмивка на бариерите, ограничаващи другите. Хората, които, както казва Емирсон: „карат своята кола към звездите“, е много по-вероятно да постигнат своите цели в сравнение с тези, които следват обикновения път на охлюва.

Увереността е повече от самото постижение. Тя затвърждава способностите, удвоява енергията, стимулира умствените способности и увеличава силата. Единствено вашата мисъл носи силата на вашето убеждение, тежестта на решението ви и силата на вашата увереност. Ако тези три неща са слаби, вашата мисъл също ще бъде слаба и начинанието ви ще остане безплодно. Някои хора не са способни да достигнат до едно силно и дълбоко убеждение; те винаги остават на повърхността и разчитат на промяна в убежденията на другите. Ако те достигнат до определено решение, то обикновено е толкова лекомислено, че още от пръв поглед могат да се видят неговите дефекти. Те винаги разчитат на милостта на хората, които не са съгласни с тях. На този тип хора е трудно да се разчита. Те са ненадеждни. На тях им липсва силата на решението и положителното влияние на увереността.

На какво е способен човекът, не притежаващ силата на решителността? Ако неговата убеденост е повърхностна, той не може да отстоява никаква кауза; никой не се доверява на такъв човек. Като личност той може да е добър, но въпреки това не излъчва увереност. Никой не би разчитал на него при възникване на сериозен проблем. Докато убедеността не се превърне във втора природа за нас, ние няма да можем да израстваме в живота. Човекът, на когото можем да разчитаме, е човекът, чиято убеденост е дълбоко вкоренена в него. Това е човекът, излъчващ сила и постоянство в своята решителност — човекът, който влияе върху другите и който тежи на мястото си; той се намира отвъд влиянието, което другите имат, когато изразяват различно мнение.

Ако младите хора познаваха дори само силата на увереността, силата на навика да преследват и отстояват това, което искат да бъдат, това би променило коренно техния живот, би ги освободило от техните болести и проблеми и би ги издигнало на места, на които дори са се страхували да мечтаят, че могат да бъдат.

Ние винаги говорим за силата на волята. Нейното упражняване е само една форма на увереността. Волята, решителността да направим нещо, е аналогична на увереността, че сме способни да го направим. Никой не може да постигне нещо в този свят, докато не се увери под една или друга форма, че може да завърши това, което е започнал. Почти невъзможно е да спрем човек, който твърдо вярва в своята мисия, който е убеден, че може да свърши това, което стои пред него, който вярва, че пречките са преодолими, че не е безсилен пред обстоятелствата. Неизменната увереност в способността за постигане на успехи и решителността да изпълним плановете си, водят до преодоляване на трудностите, отстраняване на препятствията, надсмиване над нещастията и увеличаване на силата, водеща към успехи. Увереността заздравява и усилва естествените сили и способности и ги насочва към постигането на поставените цели.

Твърдата увереност повишава смелостта, а смелостта е гръбнакът на вярата. Дори още повече — когато един човек заеме твърда позиция и заяви: „Аз трябва“, „Аз мога“ и „Аз ще“, той не само увеличава своята смелост и увереност, но и отслабва своите противоположни качества. По какъвто и да е начин да утвърждаваме положителното, ние ще отслабваме свързаното с него отрицателно качество.

Вие момеете да се справите с трудностите само чрез положителна настройка на ума и никога чрез отрицателна такава. Положителната сила, а не отрицателната прави нещата. Доминиращите качества винаги са положителните, самоуверените и дори агресивните. Те изискват съответното състояние на ума, за да могат да бъдат упражнявани и прилагани. Човекът, който не притежава тези качества, никога не може да бъде лидер или да бъде независим. Той трябва да върви по дирите на другите, да имитира, докато замени отрицателните си мисли с положителни, несигурността с убедителност и плахостта и стеснителността с настоятелност и настъпление. Само решителната и положително настроена душа може да спечели.

Ако искате да бъдете личност в света, никога не допускайте дори за миг, че нямате късмет и че не ви е писано да успеете, колкото другите хора. Отричайте това с цялата сила, на която сте способни. Създайте си навика да не признавате, че сте обзети от слабост или не признавате своя умствен, физически или морален дефект.

Отричайте, че сте слаби, че не можете да направите това, което другите могат, че сте непълноценни и че трябва да се задоволите със заемането на по-ниско място в света. Всяко съмнение би заплашило неимоверно вашия живот. Никога не говорете, не мислете и не пишете за вашата бедност или неблагоприятни условия. Премахнете от живота си всички мисли за ограничения, препятствия, затруднения и неуспехи. Това са призраците на страха. Създателят никога не ги е създавал или замислял, за да ви преследва или измъчва с тях. Той ви е създал, за да изпитвате щастие и радост и да завладявате заобикалящия ви свят.

Непрестанно утвърждавайте увереността си, че Създателят не възпрепятства никого, че ограниченията са единствено ваши. Постигайки това, вие ще се превърнете в оптимист; във вас няма да остане и частица от предишния ви песимизъм. Вярвайте в окончателния триумф на доброто, в победата на всичко истинско и благородно. Придобивайте увереността, че вие сте едно от най-щастливите човешки същества. Поздравете себе си за това, че сте родени на точното място в точния момент; че ви е предопределено да свършите дадена работа, която никой друг не може да свърши; че вие сте една от най-щастливите личности на света, защото имате възможността със здравето и образованието си да изпълните целите, които сте длъжни да осъществите.

Ако нямате работа и сте бедни, просто изхвърлете от ума си всяка мисъл за бедност и недоимък. Поддържайте мислите за богатство, охолство, за доброто, което Създателят ви е обещал. Решително отричайте, че сте бедни, нещастни, че сте родени без късмет. Заявявайте, че сте късметлии, че при вас всичко е наред, че сте силни и енергични; че трябва да успеете и вие ще успеете. Винаги бъдете уверени, че Създателят, който ви е дал силното желание да станете някой и да направите нещо в света, ви е дал също способността и възможността да осъществите амбициите си.

Когато настроите своя ум към усъвършенстване, нека всичко във вас да излъчва успех. Нека вашето поведение, облекло, дишане, разговори и всичко, което правите, да говори за израстване и успех.

Вие ще откриете чудесно предимство в това, да започвате сутринта с настройване на ума си за постигане на успех и развитие, като се съсредоточите върху мисли за просперитет и хармония, независимо дали чрез повтарянето на дадена формула, съвет или по друг начин. По този начин вие много трудно ще бъдете отклонявани от вашата работа. Ако сте склонни да се съмнявате в способността да се справите с даден проблем, научете се да поддържате своята самоувереност твърдо и непоколебимо. Като приемате, че сте силни, че сте самоуверени, че вярвате в себе си и в своята почтеност, че не можете да бъдете разколебани, вие ще бъдете способни да станете силни и да осъществите енергично и с лекота нещата, които сте предприели.

Вие ще откриете, че постоянното поддържане на тези идеали ще промени целия ви мироглед. Ще подхождате към проблемите си от различна гледна точка и животът ви ще придобие ново значение. Това постоянно утвърждаване ще ви помогне да постигнете хармония със заобикалящия свят; ще ви направи удовлетворени и щастливи и ще освежи видимо здравето ви. То ще ви помогне да придобиете индивидуалност и сила на личността ви; ще проясни мозъка ви и ще направи мислите ви по-ефективни. Като поддържаме ума си в изправност, ние придобиваме енергично мислене и решителни действия.

Ако не ви достига дадено качество, вие можете да го развиете чрез постоянно утвърждаване. Ако изпитвате някакви страхове (както повечето хора), вие можете да повишите смелостта си, като постоянно утвърждавате пълната си и безусловна безстрашност, като заявявате, че сте смел и че нищо не може да ви нарани. Страхът се дължи на усещането за опасност и когато имате пълното доверие в намеренията на Създателя, когато вярвате безрезервно, няма да има причина да се страхувате. Ако сте убедени, че има само една велика първопричина и че обратното е само илюзия, вие постепенно ще изгубите чувството за страх и ще придобиете смелостта, от която имате нужда.

Всеки път, когато усещате, че ви обзема чувство за страх, си кажете: ,,Аз съм абсолютно безстрашен; няма нищо, от което да се страхувам; страхът не е реален; той не е истина. Страхът е само липса на смелост, основата на отричането на великата първопричина.“ Емерсон е познавал достойнството на тази философия: „Окуражавайте ни с непрекъсната увереност. Не лайте срещу лошото, а изтъквайте красотата на доброто.“

Заявете твърдо желанието си да не задържате нищо в ума си, което не искате да ви се случи в живота. Избягвайте отровните мисли и идеите, които ви депресират и ви правят нещастни, както избягвате инстинктивно всички физически опасности. Не толерирайте противоречието, мислите за нещастие, слабост или страдание, а ги заместете с оптимистични, обнадеждаващи и жизнерадостни мисли.

Ако се чувствате без настроение, ако чувствате, че сте тъжни, обезсърчени, обезверени, можете да си изградите навика да извиквате в съзнанието си някои приятни теми, да разсъждавате за тях или да си спомните за някоя дума или идея, която ви носи усещане за щастие, хармония и удоволствие и вие ще откриете колко бързо ще се промени цялостната посока на вашите мисли. А когато стане това, ще изчезне и неприятното чувство. Вие ще повишите смелостта и увереността си, а това е наполовина спечелена битка. Скоро ще откриете, че заобикалящата ви среда ще започне да се променя. Надеждата ви ще се увеличи и вие ще придобиете един по-здравословен поглед върху живота. Тогава вместо да депресират ума ви, мислите ще се превърнат в непрестанен извор на смелост и скоро светлината ще си пробие път и ще прогони тъмнината.

Всичко, за което сте мечтали, ще бъде достъпно за вас, ако имате силата да заявите себе си достатъчно силно, ако можете да съсредоточите в достатъчна степен способностите си за постигането на поставената цел. Това, което ви носят нещата, които желаете, е концентрирането върху тях, независимо дали става дума за здраве, пари или служебен пост. Постоянното утвърждаване на това, което желаете, поддържането му на фокус в мислите ви, съсредоточава цялата сила на ума ви върху него. И когато умът стане достатъчно положително настроен и ефективен, желаното нещо ще дойде при вас като камък, който пада на земята, след като е хвърлен във въздуха, под въздействие на притегателната сила на гравитацията. Вие превръщате себе си в магнит за привличане на условията, които са ви необходими. 

От: „Човекът господар на мислите и чувствата си“, Орисън Сует Марден, изд. „Здраве и щастие“, 2005 г.
Снимка: Orison Swett Marden (1848-1924); commons.wikimedia.org