Мъдростта на времето

"Прeз мeн в грaдa пeчaлни ce отивa,
дe в мъки вeчни cтeнe и cкърби
нa грeшнитe тълпaтa нeчecтивa.

Бог мъдри, мощни мeнe cътвори
вeдно cъc вeковeчнитe прeдмeти,
Бог прaвeдни лиши мe от зaри.

Щe трaя, дордe трaят вeковeтe.
O вий, кои прecтъпятe тоз прaг,

нaдeждa вcякa тукa оcтaвeтe."

Божествена комедия

(Portrait of Dante, by Sandro Botticelli)

Любовта движи слънцето и другите звезди.

За една жена е по-добре да бъде красива, отколкото умна, защото мъжете по-добре виждат, отколкото мислят.

Най-жарките места на ада са оставени за тези, който по време на най-величайши нравствени изпитания запазват неутралитет.

Най-мъдър е този, който повече от всичко се дразни от загубеното време.

Всеки трябва да поеме на своите рамене работа, съизмерима със силите му - ако тежестта случайно се окаже несъразмерна, той може да падне в калта.

Съмнението ми дава не по-малко удоволствие от знанието.

По отношение на мистичния смисъл са възможни два вида грешки: или тогава, когато се търси там, където го няма, или когато се тълкува не така, както би трябвало да се тълкува.

Хилядолетието в сравнение с вечността, е много по-кратък период, отколкото мигане на окото в сравнение с бавно движение на небесни светила, въртящи се в безкрайното пространство.

Лъжа и сила - това за оръжията на злите.

Няма по-голяма мъка от спомена за минала радост в момент на тъга.

Следвай своя път и остави хората да говорят каквото искат.

(Dante in Verona, by Antonio Cotti)

(Dante, detail of Domenico di Michelino's painting, Florence, 1465)

(Рай”, илюстрация от „Божествена комедия”, Paul Gustave Louis Christophe Doré)

Изображения: Wikipedia