"И Цзин" е най-почитаното писание в обширната философска библиотека на Китай. Великата книга на промените има почти трихилядолетна история. В основата й са 64 гадателни хексаграми (руни), с които се означават всички основни жизнени ситуации. В „Книга на промените” житейските явления се разглеждат като верига от непрекъснати изменения, преобразувания, взаимни зависимости и преображения, с което тя се отличава от всички други гадателни системи, в които на човека се отрежда пасивна роля и му се предсказва съдбоносният ход на събития, които той няма сила да промени.

Много поколения мъдреци, включително и великият Конфуций, през целия си живот са изучавали и тълкували кратките афористични формули на "Книга на Промените". Всеки читател ще намери в нея нещо за себе си - трактат за движението на основните сили на Вселената, мъдро ръководство за нелекия път към съвършенството, универсален източник на гадателна информация или още един начин да се изпревари съдбата.

Title page of a Song dynasty (c. 1100) edition of the I Ching 

I Ching (Book of Changes, Yi Jing): Original Chinese Qing Dynasty Taoist Version

• Ако желанието ви е разумно и скромно, то непременно ще се изпълни.
• Ако сте решителни и непреклонни, очаква ви успех.
• Трудете се усърдно и усилията ви ще се увенчаят с голям успех.
• Не мислете прекалено много за материалната изгода.
• Ако всичко пада от ръцете ви без никакъв резултат, не ви остава нищо друго, освен да изчакате по-благоприятно време.
• Ако нервите ви са силно разклатени, не взимайте прибързани решения.
• Концентрирайте волята си за изпълнение на едно единствено желание.
• Прекалено припрените действия могат да донесат само вреда.
• Ако се заемете решително с планиране на по-нататъшните си действия сега, то помощта и подкрепата ще дойдат още по-бързо.
• Вие усещате дисхармония. Назрява конфликт. Дръжте се скромно и сдържано; ако ви хвърлят ръкавица, не я вдигайте.
• Нека всичко върви по своя ред, и тогава ще настъпи мир и покой, и вие за сетен път ще се убедите в това, че житейските проблеми не само стряскат, но и учат.
• Бъдете внимателни, избирайте си за съюзници хора с добри намерения.
• Ако късметът ви съпътства, не забравяйте за предпазните мерки.
• Всички бъдещи дела планирайте старателно и разумно обмислено.
• Хората, които се обичат, се нуждаят точно по същия начин от взаимно уважение и разбиране, както учителят и ученикът.
• Бъдете предвидливи, не се карайте за дреболии с приятели и познати, не прекалявайте с усърдие в работата си, за да не се съсипете.
• Вашето поведение трябва да бъде подчертано вежливо, дружелюбно и сдържано.
• Претенциите към живота трябва да се снижат до минимум.
• Когато щастието благоволи към вас и кариерата ви върви нагоре и напред, точно тогава си помислете за приятелите. В същото време не бъдете лекомислени и небрежни.
• Ако искате да ви върви и успехът да ви съпътства колкото може по-дълго, постарайте се да ги подкрепите с успехи и в други области. 
• Бъдете бдителни и предпазливи. Пазете портфейла си.
• Концентрирайте своята воля за изпълнение на онези свои желания, чието осъществяване е необходимо за успех в делата.
• Старайте се да не се претоварвате, постоянно дръжте в своето полезрение главната си цел.
• Не пилейте пари.
• Ако вашето поведение се отличава с умереност и сдържаност, впоследствие вие ще станете господар на положението.
• Крачейки по пътя на успеха, не забравяйте да гледате под краката си, за да не затънете в дребнавост и меркантилност.
• Бъдете внимателни, не харчете повече, отколкото получавате.
• Бъдете верни на своите принципи дори в случай, че целите ви се променят.
• Задоволявайте се засега с малки победи и успехи, те непременно ще повлекат след себе си и по-големи.
• Плувайте по течението, а не против него, и тогава всичко ще се нареди.
• Щателно анализирайте, оценявайте събитията.
• Колкото по-големи резултати постигнете, толкова по-подходящи ще са обстоятелствата.
• Постарайте се разумно и подробно да обмислите положението на нещата, да ги видите така, както са в действителност.
• Не позволявайте на важните неща да се изплъзват от вниманието ви.
• Хубавичко обмислете и проанализирайте възможностите за осъществяване на вашите планове, а ако нещата тръгнат успешно, не забравяйте да помагате на другите.
• Нещо ви мъчи, чувствате се нещастни. Опитайте се да се заемете с нова дейност и обстоятелствата ви ще се подобрят.
• Добросъвестната работа постепенно ще ви доведе до много голям успех.
• Смятате себе си за жертва на несправедливост. Ако мислите постоянно за това как е могло да се случи това, няма да помогнете на нещата. Очевидно в нещо сте допуснали грешка, една от онези, които в огромно количество допускат и другите. Съберете кураж и си вземете поука от случилото се. 
• Желанията се изпълняват, но само в случай, че не сте поставили летвата прекалено високо.
• Не разменяйте енергия на дребно.
• Не се опитвайте със сила да ускорите хода на нещата, резултатът може да се окаже обратен.
• Не клюкарствайте за другите, тъй като вредите не само на тях, но и на себе си.
• Спрете да се оплаквате от съдбата.
• Ако се усещате много щастливи, желателно е да се вземете в ръце, тъй като вашият темперамент, ако го пуснете на свобода, може да навреди както на другите, така и на самите вас.
• Не бъдете прекалено самоуверени, вашите съждения могат да се окажат неверни.
• Пазете се да не обидите другите със своята разгорещеност.
• Запазете спокойствие и не падайте духом.
• Самоанализът и трезвата оценка на положението са много по-важни от отчаяната борба със съдбата.
• Илюзиите са съзнателна самоизмама. Измамното впечатление може да въведе в заблуждение и да нанесе сериозен ущърб, ако разчитате изцяло на съдбата. 
• Не се разкъсвайте на части, опитвайки се да се движите едновременно в две посоки.
• Постарайте се да намерите в отношенията "златната среда".
• Постарайте се да не харчите много, по-нататък такава икономичност ще ви се върне стократно.
• Внимавайте какво говорите.
• Колкото повече се противите на съдбата, толкова по-нататък се оказвате изблъскани назад. 
• Това, което днес вие давате на другите, утре съдбата ще ви върне с лихва.
• Времето благоприятства изтъкнатите личности, но и за останалите то е плодотворно.
• Опрете се на своя здрав смисъл и интуиция и тогава желанието ви със сигурност ще се изпълни.
• Когато мислите ви не са достатъчно ясни, не си струва да се залавяте за каквото и да било.
• Добре е, ако протегнете ръка на другите за помощ, дори ако не всичко при вас самите върви съвсем гладко. Впоследствие ще се убедите, че такъв начин на действие е много полезен.
• Пазете се да не поемате или обещавате повече, отколкото сте в състояние да изпълните.
• Не се нервирайте, че обстоятелствата се подреждат така, а не иначе. Малко по-късно съдбата ще се усмихне и на вас.
• Примирете се с обстоятелствата и щателно обмислете своето положение, преди да се заемете за каквото и да било.
• Ако се движите напред, обмисляйки всяка стъпка, в бъдеще успехът и късметът няма да ви изоставят.
• Щастието и занапред ще остане ваш спътник, ако не се поддавате на уговорки и не започнете да изпреварвате събитията. 
• Възприемайте случващото се спокойно и хладнокръвно, иначе можете да попаднете в много неприятно положение.
• Не забравяйте, че за вас е много важно винаги да сте добре информирани и да заделяйте определена част от парите си.
• Не е разумно, ако сте нервни по повод някакво неприятно събитие, забравете и не си го спомняйте.
• Не се тревожете за нещата, които все едно нямате сили да промените.
• Приемете живота такъв, какъвто е и си взимайте поуки.
• Ако вървите напред достатъчно внимателно, ден след ден обстоятелствата ще започнат да се подреждат по-добре.

Unidentified painting, China, Qing dynasty, 1800s, Museu do Oriente, Lisbon, Portugal

Unidentified painting, China, Qing dynasty, 1800s, Museu do Oriente, Lisbon, Portugal

В "Книгата на промените" ("И цзин") има няколко слоя, възникнали в различно време. Корените й лежат в общинно-родовите представи на древните китайци за света и действащите в него закони. Тъй като древният човек не е отделял себе си от природата, неговите знания за света, както това се вижда от "Книгата на промените", са и знания за човека. 

"Книгата на Промените" ("И Цзин") представлява първото "свещено писание" за Китай, съдържащо във вид на математически и образни символи всички представи на древните мислители за човека и света. В продължение на над три хиляди години "Книгата на Промените" съставяла базата на даоската философия, медицина, астрономия, историческата наука и всички воински изкуства. 

Според "Книгата на Промените" животът в широкия смисъл на тази дума е безкрайно редуване на метаморфози, произтичащи от взаимодействието и борбата на Ин-Ян, силите на Светлината и Тъмнината, Пъргавината и Пластичността, Топлината и Студа. Всяка от възможните метаморфози условно се означава с един от магическите знаци -- символите Гуа. Гуа били зашифровани в осем символа от три черти, триграми. По-късно на тяхна основа били съставени хексаграми, чрез които се описвало взаимодействието на космически Небето, Земята и Човека, а така също силите Ин и Ян. Първите две триграми се наричат "цян" и "кун". "Цян" означава "едно" и "първо" и се асоциира с небето, а "кун" - "два" и "следващото" (буквално - "следващо след нещо") и се асоциира с земята. Броят на възможните съчетания от непрекъснати и прекъснати линии се оказало равен на осем. Сборът от възможните триграми изобразявал целия жизнен цикъл: възникване, съзряване, угасване, т.е. била израз на закона на движението на живота, свойствен за целия космос - голям и малък, какъвто е човекът. С течение на времето триграмите били събрани в комбинации от двойки и били снабдени с щоментарии, които привързвали техния смисъл към новите философски понятия и явления на социалния живот. 

От самото начало системата от триграми, а после и хексаграми, била използвана от жреците за гадания. По нея съдили за това, доколко едно или друго действие или явление, се вписва в общия закономерен ход на нещата и вследствие на това носи "щастие" или "нещастие". Особена условна схема позволявала да се впише всякакъв въпрос в системата от графически и числово изразени координати и да се получи отговор, който се разшифрова с помощта на същите тези правила. Такава е в най-общ вид "Книгата на промените". 

За значението на "Книга на промените" във философското съчинение от II в.пр.Хр. се казва така: "Двете първоначални триграми - цян и кун - са достатъчни да се узнае смисъла; с помощта на осемте триграми може да се разпознае щастливото или лошото предзнаменование, да се научи за бъдещото щастие или нещастие. Един от митичните владетели на Китай обаче, Фуси, изобретил ... 64 варианта от тях. Благодарение на това се появили изцяло основите на скритите неща". 


6th Emperor of the Qing Dynasty

Portrait of Emperor Shunzhi. By Annonymous Qing Dynasty Court Painter, Palace Museum, Beijing

Portrait of Emperor Kangxi. By Anonymous Qing Dynasty Court Painter

Източник: margaritta.net
Изображения: wikimedia.org