Георгий Иванович Гурджиев е пътешественик, композитор, философ, мистик и духовен учител от гръцко-арменски произход. Роден на 13 януари 1866 г., той е известен с въвеждането на термина „работата”, който според неговите принципи и инструкции се отнася до работата върху самия себе си, или както той по-рано го нарича – „Четвъртият Път”. „Човекът живее в сън и в сън умира” – така Гурджиев определя обичайното несъзнателно състоянието, в което хората живеят. Въпреки това вярва, че е възможно човек да се събуди и да осъзнае живота си в пълнота. Той развива практическото приложение на изследванията си, създавайки много упражнения, движения и практики. Неговата философия е залегнала в ученията на голям брой съвременни философи, учени и мистици, сред които Ошо, П. Д. Успенски и др. 

Споделяме житейските съвети, които Гурджиев завещава на дъщеря си Душка Хорват.

(1866 ~ 1949)

Концентрирай своето внимание върху себе си.

Във всеки миг осъзнавай какво мислиш, чувстваш, желаеш или правиш.

Винаги завършвай започнатото. 

Прави, каквото правиш по възможно най-добрия начин.

Не се привързвай към онова, което може да те разруши впоследствие.

Проявявай щедростта си без свидетели.

Към всеки човек се отнасяй така, сякаш ти е близък родственик.

Поправяй всичко, повредено от теб.

Учи се да получаваш и благодариш за всеки дар.

Спри с поведението на самозащитаваща се. 

Не лъжи, не кради – така мамиш и крадеш от себе си.

Помагай на тези, които са до теб, но не ги прави зависими от себе си.

Не заемай твърде много място. 

Не вдигай шум и не прави излишни жестове. 

Ако вярата е теб е свършила, измисли си я. 

Не се впечатлявай леко от въздействието на силни личности. 

Не се вкопчвай в никого и нищо.

Разпределяй справедливо. 

Не съблазнявай.

Яж и спи толкова, колкото е необходимо. 

Не говори за личните си проблеми.

Не съди, докато не узнаеш всички основни факти.

Не създавай излишни приятелства.

Не следвай общите тенденции.

Не се продавай.

Уважавай подписаното от теб. 

Бъди пунктуална. 

Не завиждай на чуждите придобивки и успехи.

Говори само за това, което е необходимо.

Не мисли за ползите, които могат да ти донесат твоите действия.

Не заплашвай.

Дръж на думата и обещанията си.

В спор винаги се поставяй на мястото на другите.

Признай, когато някой те превъзхожда.

Преодолей страховете си.

Помагай на другите да станат способни да си помогнат сами.

Преодолей чувството на неприязън и бъди редом до тези, които искаш да отхвърлиш.

Превърни гордостта си в чувство на собствено достойнство. 

Превърни гнева си в креативност и съзидание. 

Превърни алчността си в почит към красивото. 

Превърни своята завист във възхищение към достойнствата на другите.

Превърни своята омраза в милосърдие. 

Не възхвалявай, но и не оскърбявай себе си. 

Грижи се онова, което не ти принадлежи така, сякаш е твое.

Не жали себе си.

Развивай въображението си.

Не давай на другите нареждания, само заради удоволствието от подчинение.

Плащай за работата и услугата, които са ти оказани.

Не пропагандирай своята работа и цели.

Не се опитвай да събудиш у другите чувства по отношение на себе си като: жалост, симпатия, възхита, съпричастие.

Никога не противоречи, просто съхрани мълчание. 

Не се опитвай да се натрапваш с външния си вид. 

Не затъвай в дългове, купувай и плащай веднага.

Оскърбиш ли публично, публично се извини. 

Забележиш ли, че си сгрешил в разговор, не настоявай за правота от чувство на гордост и незабавно се откажи от предишните си намерения. 

Не пази излишни вещи. 

Не се кичи с чужди идеи.

Не се снимай със знаменитости. 

Бъди съдия на самата себе си.

Не съди за себе си по това, което притежаваш.

Осъзнай, че всичко ти принадлежи.

Ако медитираш и ти се яви Дяволът, накарай и него да медитира с теб. 

Снимка: russian7.ru