Писмата на великите

Над 900 писма адресира Зигмунд Фройд до своята любима Марта. В своите послания освен нежността и любовта си, той споделя и различни размишления, вълнуващи ума и касаещи работата му. 

Виена, 29 август, 1883 г., следобед

Любима моя, Марта!

Ти си съвършено права. Глъчта и тълпите на панаира, макар и да се нравят на народа, не предразполагат мислещия човек към високи помисли. За мен, чакани и носещи наслада, са преди всичко часовете на разговор с моето любимо, ласкаво момиче. А освен това и огромното удоволствие от четенето, което с осезаема яснота ни представя какво мислим и чувстваме, помага ни да проумеем сложните проблеми на живота, и изобщо смисъла на човешкото битие. 

Прости ми, ако сам себе си цитирам, но внезапно ми хрумна мисълта за това, което мисля за съдбата – тъмните, неразвити хора без комплекси, живеят по-лесно, а ние винаги усещаме някаква липса… 

За да съхраним целостта на личността си, ние често предпочитаме насладата, вълненията, тревогите, а не здравето и развитието на способностите си. Безпокоейки се, ние жадуваме са спестим силите си за нещо, сами не знаейки какво точно. И тая привичка потиска естествените ни желания и ни придава някакъв изтънчен характер. Ние възприемаме света по-дълбоко и затова се смятаме за способни на дълбоки чувства. 

Защо не можем да заспим? Може би, защото ни е неприятен котешкия вой, който пияниците са принудени да слушат на улицата. 

Защо не се влюбваме всеки месец отново? Ако с всяка раздяла се откъсва късче от сърцето ни, то защо понякога сме така безчувствени? Защото ни е по-тежко и непоносимо в нещастия и беди.

Ние осъзнато се стремим към това, по-малко да страдаме в живота, и да получаваме повече удоволствие от него. 

Всички хора, както и ние с теб двамата, са свързани чрез живота и смъртта, с години, лишени от радост. Те разбират, че заедно им е по-лесно да устоят на тежките удари на съдбата, отнемащи им понякога най-скъпото. Хората, способни да изпитват дълбоки чувства, могат да обичат само веднъж. И аз съм уверен в това. 

Лека нощ, моя мила, любима, скъпа моя принцесо. Твоето писмо така силно ме окрили. 

Твой любящ Зигмунд.

Източник: izbrannoe.com
Снимки: Onedio, Pinterest