Георгий ГУРДЖИЕВ

Не се привързвай към онова, което може да те разруши впоследствие ~ Георгий ГУРДЖИЕВ
Не се привързвай към онова, което може да те разруши впоследствие ~ Георгий ГУРДЖИЕВ