Хегел

Държавата е духовна идея, проявяваща се във формата на човешката воля и нейната свобода ♥ ХЕГЕЛ
Държавата е духовна идея, проявяваща се във формата на човешката воля и нейната свобода ♥ ХЕГЕЛ