Хенри Милър

Свят от осакатени надежди, от задушени въжделения… ♥ Хенри МИЛЪР
Свят от осакатени надежди, от задушени въжделения… ♥ Хенри МИЛЪР