За уроците на човешката душа през знаците на зодиака, споделено от книгата на Алис Бейли „Подвизите на Херкулес”

(Salvador DALI - Aquarius)

Водолей (21 януари ~ 19 февруари)

Качество: Желание за служене, отначало на нисшия „аз“, след това на висшия „Аз“. Световно служене. Индивидуалното съзнание се трансформира в групово съзнание.
Девиз: От страна на формата: „Нека управлява желанието във формата“; от страна на душата:“Аз съм водата на Живота, изливаща се за жадните“.

Енергията на Водолея

Можете ли да си представите човечеството в края на Водолея, след около 2500 години? Животинската природа, емоционалната структура и разумът ще станат вторични, а душата – като аспект на съзнанието и универсален импулс във всеки от нас, който ни съединява с Бог – ще излезе на преден план. Иначе казано, ние ще оставим зад себе си човешкото царство и макар да оставаме във физическо тяло, нашето съзнание ще бъде фокусирано в петото царство на природата (в духовното царство). Такова е пророчеството за онова, което очаква човечеството след две хилядолетия и половина.

Във Водолей ученикът става Учител, посветил се на служене. Във Водолей човек става учител, който служи. Това е основен принцип, който искам добре да запомните. Той може да бъде учител, защото се е научил да служи, а може да служи, защото е учител. Тези две качества вървят ръка за ръка. Управителят на първата декада на Водолея е Сатурн. Той ни учи на дисциплина. Сатурн отваря пред нас вратата на благоприятната възможност. Чрез духовни упражнения и изпитания Сатурн укрепва нашата духовна сила и ни позволява да излезем от тъмата и да пребиваваме в светлина.

Ние навлизаме в епохата на Водолея, където материализмът в неговия досегашен вид трябва да отмре окончателно, а целият живот ще бъде обясняван чрез терминологията на енергиите. Ние ще боравим изключително със сили. Възможно е да бъде ползван и друг език – символичният език на самата енергия. Всички хора ще станат практикуващи окултисти, като под окултист разбираме онзи, който живее и работи в света на силите, започвайки с тези в самия себе си. Вие ще получите някаква представа за онова, което се нарича владеене на силите, ако се вслушате в своята реч. Защо повишавате, например, глас, когато се вълнувате? Защо протичащата през вас енергия стимулира гласовия ви апарат? Вие влизате в контакт с различни енергии и често злоупотребявате с тях. Наблюдавайте се и започнете да работите съзнателно в света на силите, скрити вътре във вас.

Този знак поставя началото на школата на световните спасители. Той силно напомня за знака на „Йоан Кръстител“, т.е. за знака, подготвящ човечеството за онова, което е предстояло да бъде донесено от епохата на Рибите.

Водолеят се изобразява като човек, който държи наклонена делва. Човекът накланя делвата и от нея се изливат два потока – реката на живота и реката на любовта. Тези две думи (живот и любов) въплъщават цялата същност на епохата на Водолея; не формата, не ума, а животът и любовта. Това са думи, които ние употребяваме постоянно, но които най-често лишаваме от правилен смисъл.

Декади

Подобно на предходните знаци, Водолеят се дели на три декади. Сега навлизаме в първата, управлявана от Сатурн декада, откъдето произтичат и сегашните ни трудности – политическите сблъсъци, разделението на световната арена на големи групи хора, част от които са националисти и патриоти, а друга част започват да се проникват от духа на интернационализма. В църквите и на религиозното поприще също наблюдаваме разделение – на такива, които разбират универсалността на божествената любов, и на други, които се прекланят пред авторитети и догми.

В областта на икономиката Сатурн също носи многобройни проблеми и сблъсъци между едни, които са привлечени от материалните неща, и други, които са готови да се откажат от тях заради нещо по-важно; между тези, които заграбват все повече собственост, трупат и спестяват богатства, и онези, които слабо се интересуват от тези неща, но копнеят да придобият посочените от Христос „съкровища небесни“. Почти във всяка област на мисълта откриваме тези две движещи сили, обусловени от влиянието на енергиите на Риби и на Водолей. Навсякъде срещаме тези два типа групи: едните – привързани към миналото и, следователно, към материалния аспект, и другите – у които се поражда ново разбиране и които започват да виждат живота, съзнанието, целта и замисъла, проявяващи се чрез тях самите. 

Чудесно е, ако умеете да опознавате света интуитивно, ако сте съпричастни към това, което се случва с една или друга част на човечеството; така ще се убедите, че независимо от външните трудности и тежестта на събитията, човешкият дух остава твърд и чист, издига се над обстоятелствата и ги преодолява. Не мислете, че това ще стане за седмица или година! Ние рано или късно ще дочакаме по-добри условия – отначало на отделни места, после в много сфери и накрая навсякъде. От нас зависи бързината, с която усвояваме урока, който ще ни позволи да преминем от епохата на Риби (епоха на материализъм, власт, собственичество и менталност) в тази на духовността, интуицията и всеобщото (универсалното) съзнание.

Втората декада на Водолей се управлява от Меркурий, който съдейства за скорошно настъпване на просветление. В Лъв (т.е. в знака, противоположен на Водолей) сме достигнали до просветлението, че „Аз съм Аз-а“ и това ние наричаме самосъзнание. Във Водолей идва просветлението, че: „Аз съм Онова“, или „Аз-ът“ вече се отъждествява с груповото съзнание. Човешкото самосъзнание отстъпва на заден план, индивидуалността губи значение, личността се разглежда само като механизъм, а съзнанието става единно с всичко съществуващо.

В третата декада, управлявана от Венера, ще станем свидетели на утвърждаването на всеобхватната любов. След две хиляди години ние ще можем истински да изразяваме братската любов. Това трябва да стане и ще стане реален факт още преди човечеството като цяло да успее да премине в знака на Козирог. През този знак то ще влезе в духа на любовта. Индивидуалният стремящ се не може да получи посвещение, докато не се научи да обича безкористно, при това не само тези, които мислят като него и действат в съответствие с неговите желания.

Законодатели

Законът на Водолея се основава на духовното просветление, на интуитивното възприятие и братската любов, която ни отъждествява с всяка форма във всяко царство на природата. Предстои ни велико бъдеще, следващите две и половина хиляди години ще дадат своите плодове. Ние вече крачим по този път.

Помнете, че колкото по-пречистени и фини са формите, чрез които действа животът, толкова по-бърза е реакцията. Ето защо нараства скоростта на промените във всяка област на живота и защо сме подложени на такова напрежение. Ние все още носим тела, развити в Риби, а правим опити да вибрираме в съответствие с епохата на Водолея. Ние обаче не сме Водолеи, все още няма истински Водолеи – не сме достатъчно подготвени за това. Само някои от раждащите се сега деца притежават съответните признаци, но дори и те са малко и се намират на междинен етап.

Епохата на Водолея ще се прояви по целия свят; Водолеи ще се раждат навсякъде, защото във всяка част на планетата ще се проявява субективният дух. Възможно е в Америка, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка да се появят фокусни точки на енергията, но това, което ще се случи на практика е, че ще започне въплъщаване по целия свят и във всяко царство на природата на такива човешки същества и други форми на живот, които ще са подвластни на новото влияние на Водолея. Случва се нещо забележително, затова нека направим всичко необходимо и да подготвим света така, че нашите деца и внуци да видят как това ще се случи.

Христос изразява мисълта „на всички времена“, когато казва: „Нова заповед ви давам: Обичайте се един друг“. Единадесета заповед, единадесети знак. Едва сега си даваме сметка какъв изключителен астролог е Христос. Той е знаел, че цикълът, който провъзгласява, ще изтече и ще се появи нов метод на работа, съгласно който Учителите ще прилагат нов подход за връзка с човечеството, и още тогава е подготвял пътя за своята собствена бъдеща работа.

В епохата на Водолея, особено през втората декада, когато управлява Меркурий (посланикът на душата през ума към мозъка) общественото мнение ще се формира от разума, а не от емоциите, и в света ще се появят много мислители. Задачата на тези, които пишат и работят в тази посока (а те вече са хиляди), е да започнат да мислят конструктивно и правилно, така че да положат основа за силите, които се вливат в нас. Така ще строим бъдещето.

Включващото съзнание не означава човешко съзнание – то е нещо повече: вие трябва да се научите правилно да осъзнавате времето. Във Водолей ще достигнем развитие, при което миналото, настоящето и бъдещето ще станат за нас остарели понятия и ние ще осъзнаем вечното настояще. То ще включва в себе си всяка област и аспект на съзнанието, което можем да наречем строго човешко. Такава е позицията на хуманиста, както аз я разбирам, и тя гласи: „Нека бъдем истински човечни“ преди да се опитаме да станем свръхчовечни. Днес ние сме само едни емоционални, воднисти и непостоянни създания, които все още не са просветлени и които се борят срещу разделението. Засега ние не можем да имаме световно съзнание и да бъдем в резонанс с всяка фаза на човешката мисъл. Все някога обаче ще станем и такива.

Позволете да ви задам следния въпрос. Способни ли сте разумно, със симпатия и разбиране да проникнете в съзнанието на най-близките членове на вашата фамилия и да разберете защо те мислят така, а не иначе, защо при определени обстоятелства се държат по конкретен начин? Възпитавайте в себе си духа на Водолея, за да можете да давате на хората свобода, развивайте своята способност да се доверявате. Изключете недоверието от отношенията си с тези, с които сте свързани; повярвайте в тях и те няма да ви подведат. Достатъчно е само да ги заподозрете в някакви недобри мотиви и те ще ги оправдаят – това обаче ще бъде ваша собствена вина. Нека бъдем възможно най-справедливи към светлината, която носим. Нека развиваме у себе си духа на Водолея – дух на единство, любов, разбиране и разум; дух, свободен от авторитети, който свети във всяко човешко същество, с което общуваме; т. е. всичко най-добро, което носим в нас. И ако не сте успели да видите у човека онова най-добро, което той носи, то винете себе си, а не него. Такава е истината. Ако някой неправилно разбира вашите думи, това означава, че сте се изразили недостатъчно ясно. Самосъзнанието в епохата на Водолея винаги е необходимо, но не това самосъзнание, което съществува сега.

Когато разрушаваме бариерите на разединението, ние пускаме двете реки – водите на живота и реката на любовта. Нека се опитаме да си изясним какво разбираме под река на живота и река на любовта, които след разрушаването на стените се устремиха към човечеството. Ние все по-бързо навлизаме в ерата на енергията и на любовта. Знаете ли каква огромна пробойна бе направена в стените по време на последната война и че след нея любовта и енергията започнаха да означават много повече, отколкото преди?

Когато направите всичко по вашите сили за разрушаване на стените и за проявление на живота и любовта чрез собствената ви душа, чиято природа е Любов-Мъдрост, не чакайте признание – няма да го получите. Тежка е съдбата на първия в различните области на мисълта; на този, който се опитва да изрази новите идеали – той винаги среща неразбиране, а понякога дори и по-лошо. Няма да ви поздравят, няма да ви бъде леко, но помнете: вие проправяте пътеката, за да може в бъдеще да изчезнат разделението и ненавистта.

На мен ми харесва да мисля за Водолея като за знак на „Йоан Кръстител“ според терминологията на посветените. В един смисъл ние загърбваме знака Риби, но в друг смисъл се движим към ерата на Риби, когато ще се появи Спасителят на света. Както разглеждаме Водолея като знак на Йоан Кръстител, така можем да разглеждаме и себе си в своята област, която и да е тя. От гледна точка на космическата картина, правейки всичко възможно за даденото време, ние изпълняваме функцията на Йоан Кръстител и подготвяме пътя за едно необикновено събитие, което ще се случи, когато Спасителят на света се яви още веднъж – тогава човечеството ще приеме следващата велика истина и ще направи още една крачка към нейното усвояване.

Избрано от „Подвизите на Херкулес” (със съкращения), Алис Бейли

Изображения: pinterest, commons.wikimedia.org