Английският езотеричен писател Джон Джоселин (1891 ~ 1964) размишлява върху Божествеността на Зодиака и величието на Човека. Неговата книга „Медитации върху знаците на зодиака” е първа стъпка към започнатото въздигане на астрологията до истинска духовна наука, каквато е била в древността, въз основа на антропософската духовна наука.


(© SoulMadeArt)

Знакът Риби се нарича „Всемирният разтворител" или „Великата дълбочина или Бездната". Този знак показва възпрепятстваното, безмълвното, тайното и всичко, което е безгласно и безсилно да се изрази. Риби не прилича на Рака, където се събуждат чувства и не е като Скорпиона, където желанията и чувства та се свеждат до едно средоточие и се вглъбяват, защото човекът Риба обръща всичко в безгласна емоция, дълбока и мълчалива, като океана. Този велик океан от емоции е проникнат от симпатия и обич, като все мирен разтворител. Това е знакът на Парсифал, „чистия глупак", безгрешният, мълчаливият, боязливият и безпомощният, докато чрез търсене и страдание, „чрез просветена жал" той достигне до знание, до себе знание, духовно просветление и силата да различава между доброто и злото. Тогава той става „знаещия, носещ помощ", спасителя, носещ спасение.

Много малко Риби са егоисти, всъщност на тях в много случаи им липсва самоуважение. Качеството на смиреност, което пребивава в положителните души, създава мистично настроение и красиво благоговение Божественост и религиозност пребивават тук; но какво става, ако тези енергии биват обратни? Това извръщане твърде често се случва и тогава То разкъсва душата и тя става загубена и без истински цвят, без определение нито себеотъждествяване. Малко души могат да се справят с величественото настроение на тази божествено духовна същност. За мнозина е лесно да станат материалисти или още по-лошо, безцелно изоставени по морето на живота. Ако душата Риба няма здраво вътрешно направление, може много лесно да се появи изостаналост под някаква форма; така най-висшето може да стане най-низше.

Зодиакалните знаци е трудно да бъдат обяснени само със земен език, защото езикът на звездите не може да бъде сбит или схванат от интелекта, нито само чрез земни думи. Знаците най-добре се разбират, като се наблюдават хора от различните знаци или под тяхното влияние. Риби е бил от мнозина наричан „боклукчийската кофа на човечеството" и с известна правота. Също е бил наричан „глухата нотка" на Зодиака и това също така с право. Тази така наречена „глуха нотка" обаче става много изразителна с чудна музика, музика, която изразява онова, „което разказват Небесата", такава като величествената музика на Хендел, чието Слънце бе в Риби. Много вярно Хендел е казвал за себе си, че е секретар на божествените същества и на човечеството, когато е съобщавал, че „небесата се разкриха за мен". Нептуновата нотка и силата на Риби - произнасяне на божественост - се чуват в тълкуванията на Хендел на Духа чрез хармонията на звуците. Шопен също така прави чуваема небесната музика, както тя протича от Нептуновия извор на неговото Слънце в Риби, изразена в сложни, но изящно красиви, етерни тонове.

Ухото, което е нагласено към божественото, веднага схваща, когато силата и вдъхновението се дават от Риби, независимо дали това е в литература, поезия, художество или музика. Има прозрачна чистота на стила и картинност и поток на изразите, които говори за най-високото постижение на небето и има елемент толкова свят и етерен, че известява божественото.

Парадоксът на Риби е светлината и тъмнината. Двойнствени сили са присъщи на всички обикновени или променливи знаци, но в още по-значителна степен те са в Риби. В този знак виждаме силния израз на логическия ум с голямо интелектуално развитие, а също така и свещеническия, духовен елемент. От една страна виждаме Айнщайн, изразител на математическия ум, интелекта, който пресмята пространството, докато всъщност истински не познава пространството. От друга страна, виждаме съчетанието на логичното и духовното в големия майстор-човек, свещеническа душа, ясновидец, учител, архитект, художник, учен на видимото и невидимото, духовния виртуоз, д-р Рудолф Щайнер. Неговото мислене бе научно и точно в много истински смисъл; целият му живот и учение бяха високо духовни, а неговото знание разказва от първа ръка за духовното Христово съдържание на пространството и неговото значение за всички бъдещи еволюционни цикли на времето.

В този високоразвит индивид Рудолф Щайнер, срещаме Христов посветен, роден под Риби, който имаше три планети в Риби: Слънцето в градуса на „Изпитването" в смисъл на проучване и доказване; и Меркурий и Нептун в съвпад в 28 градус, което му дава „пряка отворена линия" за висшите светове. Неговият дисциплиниран интелект бе посветен от божественост, така че през писанията му и близо шест хилядите лекции, протича мъдростта на Духа, силата на положително, точно ясновидство със способността за умело, от първа ръка, духовно проучване. Доколкото е възможно да се освети Мистерията на Христос чрез език, Рудолф Щайнер остава без съперник. Той изясни Мистерията на човечеството, която е недели ма от Мистерията на Голгота, единственото по рода си Христово Събитие на Земята. Щайнер води човечеството към Христос, към световете на душата и Духа и към техните същества чрез самопридобитото му изразяване на божественост в неговата земна личност.

Истинските Риби са истински учители, защото носят вътре в себе си истинска, свещеническа мъдрост и любов. Разбирането и мъдростта не са плод само на интелекта. Странен парадокс е, че вродени в този знак на божественост, управляващи нашето време, в настоящата наша Епоха на Рибите, лежат скрити енергиите и фактите на космоса и все пак преобладава безредие и световно недоразумение. Космосът и хаосът лежат скрити тук, в този знак на величествена мистерия. Светлината не може да се осъзнае от физическата личност, обвързана с мозъка, изпълнена със страх и измъчвана и подмятана насам-натам от тайни кипящи омрази и емоции.

Има интелектуални, светски Риби и има хаотични членове на други светове в този двойствен знак на Рибите. За съвършен израз човек трябва да придобие съвършена перспектива, както в низшето Аз и Земята, така и в света на Духа. Съществено е за хората Риби да станат по-силни като физически съзнателни Азове и да използват умствените си енергии много по-успешно, така че да стоят здраво устойчиво, като самозапазващи се личности. Те често загубват себе си като отдават душите си на други, защото голяма трудност в тяхното себеотдаване и жертва е да задържат същевременно собствената си личност. Те имат нужда да се научат как да отдават себе си спонтанно в себеотдаване и все пак да бъдат личности и да не изоставят сами себе си.

Родените в знака на Рибите имат много силно желание да помагат на другите и да дават всичко при нужда, особено на онези, които страдат и с тях се отнасят зле, до размера дори да отрекат на себе си удобствата на живота, споделяйки своя „вдовишки дял", изчерпвайки се и правейки големи жертви. Този знак е свързан с блаженството „Блажени са миротворците, защото те ще се нарекат деца Божий". Тук се изразява и прилага духа на опрощението и любов към всички и надвиване на злото чрез преобразяването му в доброто, единствения разтворител.

Риби е психо-сензитивен знак, който извиква духовност и клони понякога към другите светове. Рибите са впечатлителни и непрекъснато искат да разбират своите впечатления и интуиции, намеци, които възникват съвсем освободени от мозъка им и се осъзнават твърде често като психични усещания. Рибите се изгубват в тълпата от идеи и впечатления, които непрекъснато получават от всички светове. Те се смущават, когато има някаква обърканост или натиск. Най-добрите им качества са налице, когато атмосферата е спокойна; тогава тяхното настроение за мир е силно и дълбоко и вдъхновението им е най-деятелно.

Никой знак освен Риби няма такава нужда да стане положителен на физическото поле, да допусне духовната светлина, да даде истинска практичност на личностното и на физическото поле. Практичното мислене на научната логика е необходимо, за да се получи правилна, здравословна, цялостна личност. Без тази корекция, меката, снизходителна Риба, с готовност ще се съгласява с желанията на околните дори със себеснизходителност. Рибите са винаги готови да простят и да не обръщат внимание на каквито и да е грешки, а понякога дори и на усилието, което човек трябва да направи, за да се приближи към истината. „Да знаеш всичко е да прощаваш всичко" е правилно, но ако човекът е градивен в опрощението по образеца на Христос; но ако такова опрощаване унижава и изтегля още отрицателни склонности в характера, водещи до още по-голям хаос, ако пренебрегне да вложи правилни и истинни идеи и поведение, произтичащото състрадание на Риби не ще бъде мъдро състрадание. То ще бъде една крайно немъдра симпатия, изопачаваща и унищожаваща душата, вместо да я въздигне и освежи.

Юпитер и Нептун управляват Риби. Благотворният Юпитер е планетата на свързваща добра воля, благоговение и творческа, космична мисъл. Нептун показва идеалистична религия и привързаност. Общо за Риби може да се каже, че те са със симпатия към хората, емоционални, благосклонни, добродушни, търпеливи, щедри, гостоприемни и обичат красотата и изтънчеността във всички неща. Напредналите Азове притежават чудесна способност за тиха, тактична настойчивост в отношенията си към другите. Макар че са свенливи и боязливи, могат да проявят значително достойнство, ако човек прекали с тяхното добродушие и не обидчивост; те се отвращават от всякакво насилие и вулгарност. Мнозина имат лечителна сила, понякога чрез ръцете си, но предимно чрез тяхното присъствие, което излъчва спокойствие и набожност. По-малко еволюиралите Риби обаче, самите те имат нужда да им се лекува душата, защото са объркани, безредни, тревожат се, медиумистични са; страдат от илюзии, имат слаба воля и твърде лесно попадат под чуждо влияние. Обикновено имат дълбоко религиозно чувство. В този знак, който дава съдба на жертвено служене, се изплаща кармата. Дава се възможност отричането да стане доброволно или се налага от съдбата.

Истинската радост на този знак на откъснатост, ученичество, набожност и божественост, е привързаност към божественото. Обаче само чрез самоопределената и самоизвиканата съдба може човек да се приближи до тази божественост. В този безгласен знак обикновено се медитира дълго, осъжда се собствено себе като Христово Аз, докато най-после низшето Аз се влее в по-висшето, космично Аз и „двете станат едно" и влязат в светлината. Тогава лицето получава силата по-бързо да разтопи своята лоша съдба и да прояви светлината, която разпръсква тъмнината в света.

Двойственото въздействие на Рибите става очевидно от факта, че от една страна този знак държи съдбата, която води Азът към земно раждане, а от друга страна дава средствата да се надделеят лошите съдбовни условия, като се освобождава човека от личната необходимост, от прераждане. Обаче дотогава, докато планетата не е спасена, всяка Христова душа ще иска да се въплъщава, заради цялото човечество и за да помогне на Христос в работата му за спасение.

Риби, знакът на отричане с готовност и саможертва, дава такива спасители, както и Спасителя, Исус от Назарет, който при кръщението в Йордан пожертва своето тяло, така че Христос да може да се въплъти в него и да извърши Мистерията на Голгота, най-великото събитие на цялата Земна еволюция - Върховната Жертва, която носи спасение на нашата Земя и на човечеството. В Риби съдбата за повтарящи се земни раждания, според истинското Християнско учение става не зла съдба, но радостна алея към Христовата алхимия, водеща до просветлението и освобождението на човечеството.

От „Медитации върху знаците на зодиака”, Джон Джоселин, изд. Аливго 
Изображения: заглавно - Paul Kiritsis, SoulMadeArt - etsy.com