Окултният философ, ясновидец, писател и ерудит Александър КРЪСТНИКОВ за значението на зодиакалния знак от духовно и астрологично гледище

(Mars with the Signs of Aries and Scorpio, Facchetti, Pietro, XVI century)

Дневното  гостуване на планетата Марс e в съзвездието на Скорпион (Scorpio) напомня алегоричната змия, която е станала причина за падането на първия човек (кн. Битие: гл. 3). Това съзвездие, чиято зодия се простира от 23 октомври до 21 ноември включително, ако разглеждаме кабалистично, то ще ни разкрие тайната на раждането и езотеричната карта на Небето, именно на Яковия син Гад, комуто патриархът предсказал победа след поражението- (кн. Битие: гл XL1X: 19 ст. – Гада ще разбият разбойници, но и той най-после ще разбие). Така, щастливият жител на рая, който е бил в духовен клас, е узнал, що значи угризение на съвестта и е създал множество всевъзможни беди; той е загубил душевната си чистота в пропастта на телесните наслади, ала все пак предишното блаженство ще му се възвърне, щом духовното същество възтържествува над физическото и загубените класове на ново се спечелят (виж. значение на духовните класове – издание на общ. пс. изд. Д.). Който се роди под тоя зодиакален знак ще бъде със здраво телосложение, среден ръст, с черни или тъмноруси коси, изобщо с лице подобно на орел. Енергични, любящи движенията съc силна воля, склонни са към замисленост, горделиви и донякъде себелюбци. Опитът е показал, че от тях в повечето случаи излизат бележити лекари, особено хирурзи. Природата им е дала добро здраве. Влиянието на Венера през това време (23 октомври до 22 ноември) причинява някой недостатък на лицето (образа) и увеличава чувствеността, от която и без това страдат родените през зодията (Венера влияе през последната десетица). Магнетичен знак служи топаз, който може да се носи под вид на кръст, пръстен, брошка и пр. Забелязано е, обикновено, че родените под Скорпион нямат братя или, ако има някой, той загива скоропостижно от неестествена смърт, падане от високо, ухапване от неестествена смърт или удавяне. От болестите особено често се срещат следните: на половите органи, пикочния мехур, главоболие, злокачествени заболявания на заднопроходно отверстие, заболявания на  простата. Най-лоши числа през зодията са тия: 30 октомври, 4, 15 ноември и 20, през тия числа духовният човек трябва повече да се моли за парализиране злотворното им влияние. Около 30 год. възраст предстои вдовство или загуба на твърде близък приятел. Вторият брак е по-щастлив от първия. Материалното положение значително се подобрява между 25 и 30 г. От многото пътувания по вода и по суша едно е свързано с голяма опасност, която все пак е възможно да се избегне. Съдбата покровителствува много и незабелязано родените под Скорпион. Това съзвездие символизира самомнението и смъртта. Положението му на Небето е северно; знакът му съвпада с есента. По елементните качества то е: водно, матично, хладно и влажно, безвкусно (плодовете не добиват вкус през тая зодия), женско, нощно, постоянно.

Под негово въздействие от растенията са следните: хвойна, боб. синчец (jsatis tinctoria), слива, жълт шибой; от камъните тия: магнит, хематит (червената желязна руда) и киновар; от животните: вълкът, зелен кълвач (picus).

Влиянието на Скорпион върху човека е трояко: на физическото поле, на духовната област (I, II небе) и на божествената (III небе и нагоре.)

На физическото поле: лице средно, очи малки, цвят на лицето тъмен, коси черни, бедрените кости и краката големи, тяло здраво и добре развито, ръст среден, жизнена сила мощна.

На духовната област; характер деен, леко възбудим, сдържан, разсъдителен.

На божествената област; воля положителна, сензитивност остра; способности към възприемане; концепции и интуиция прекрасни.

Понеже Марс господствува в зодията на Скорпион, животът на родения ще бъде пълен с борби и тревоги. Има опасност от насилствена смърт чрез тайни врагове. При тая намеса на планетата Марс ръстът бива изобщо среден с дебела къса шия, пълнота: способна природа, но егоистична, хитра и водeща се по правилото на Мойсея „око за око, зъб за зъб“. През тая зодия най-лесно може да се спечели милостта, състраданието, а най-мъчно вярата. През това време духовният човек трябва да се пази от критикуване, осъждане своите ближни. През тая зодия сме длъжни да посочим пътя на жадуващия истината, да го посъветваме за правда, доброта и любов и ако до три пъти не приеме нашите съвети, да го оставим на неговата карма (закона за възмездието).

...

Първа десетица на Марс.

Трае от 23 октомври до 1 ноември включително. Дух покровител и е Сентацер. Тя предсказва много неприятности, вследствие неискрени другари, чести пътувания, ала неособено радостни, опасност да бъде ранен от едри четвороноги. Роденият бива много деятелен, но себелюбив и честолюбив до крайност. 23 октомври показва многочислени беди и опасности от  рани, причинени чрез огнестрелно оръжие; това особено е в вярно за роден на тоя ден през 1-2 ч. след полунощ (начало на първия дом). 23 число е добро за молитва и всяка полезна дейност. 24 октомври – за родения завидно общо положение и успех в работите. За работа изобщо среден.

25 октомври – роденият ще бъде бележит философ, стремеж към усамотение; не-съобщителност. 26 октомври – голям музикален или литературен талант. Това число е добро за молитва и работа. 27 октомври – опасности за родения от телесни повреди. За работа и благодетелно влияние на молитвата среден. 28 октомври – трудолюбие голямо търпение. Добро число за добри мисли и духовна дейност. 29 октомври – богатство; успех във всички предприятия отнасящи се до метали. Благоприятен духовно за всякого. 30 октомври – твърде страстен темперамент. Лошо число за духовна работа. 31 октомври загуба на родители в ранно детинство, тъжен и скръбен живот до 20-та година. За дух. работа добър, благоприятен. 1 ноември – скритост; силен и благодетелен характер у гениалните деца; у посредствените показва отмъстителност. За духовна работа средно.

...

Втора десетица на Слънцето.

Втората десетица на зодията Скорпион, която трае от  2 ноември до 11 включително се управлява от Слънцето. Дух покровител е Тепизеут. Който се роди през това време ще се отличава с хитрост и много ще си пострада от бъбривостта на близък нему човек. Първата половина от живота му ще бъде доста трудна; възможни са чести злополуки. Влиянието на Слънцето в съзвездието изтъква следните черти:  малък ръст, широки рамене, наклонност към затлъстяване: упоритост, раздразнителност; насмешлив нрав и любящ иронията за сметка на своя ближен. Субектите на тоя тип хора скриват внимателно движенията на своята душа и изобщо се отличават с недоверие към обкръжаващите го.

2 ноември показва за родения прекомерна самомнителност, влечаща голяма напаст. За работа средно. 3 ноември – съдбата ще запазва родения при всички обстоятелства на живота. Много интриги и клевети от тайни врагове. За молитва и дух. работа добро. 4 ноември – човек ще постигне завидно обществено положение. За работа средно. 5 ноември – открит, симпатичен характер; излишната доверчивост ще докара до скръбен край. 6 ноември е добър за полезни дела. 7 ноември слаба воля; отсъствие на енергия, вяра и фатализма. За работа благоприятен. 8 ноември – добро сърце и  стремеж към всичко възвишено. За работа средно. 9 ноември – бедност; скитнишки живот; много неприятели. За работа и молитва добър. 10 ноември – нещастен в семейния живот; подозрителност. За работа средно. 11 ноември – алчност и скъперничество; избухлив характер, живот пълен с борби. За работа средно, далечни пътувания. Скорошни и неочаквани успехи, доставящи почит и слава. За работа и молитвено влияние средно.

...

Трета десетица на Венера.

Третата десетица на зодията Скорпион, която трае от 12 до 21 ноември включително, се управлява от Венера. Дух покровител е Сенцинер. Който се роди през това време, ще бъде със страстен енергичен характер, силна воля и голям музикален талант. Влиянието на знака Скорпион на Венера не е тъй благотворно, понеже тая планета се явява враждебна на зодиакалните елементни качества. Тук роденият бива по характер несимпатичен, грубиян и упорит. Нещастен семеен живот. Опасност да умре от женска ръка. Намесата на влияние от Марс още повече увеличава неблагоприятните предсказания, особено за жените. 12 ноември показва за родения неотстъпчивост, строг нрав, непризнаващ подчинение. Много тежки изпитания, за работа среден. 13 ноември – живот пълен с промени. Положението не обещава никак стойчивост, закрепване. Ден със средно влияние. 14 ноември – богато надарена природа, която безплатно ще пръска своите сили. Влияние средно за всички. 15 ноември – тих, скромен нрав; твърде добро сърце. За работа неблагоприятен. 16 ноември – несимпатичен, себелюбив характер. Готовност всички и всекога да пожертвува заради удоволетворение своите желания. Отсъствие на идейно ръководно начало (принцип). За молитва и полезна дейност благоприятен. 17 ноември – същото в по-голяма степен: опасност да умре в изгнание. За работа средно. 18 ноември – щедрост, съчувствие към хорското нещастие; красноречие. За полезна дейност прекрасен ден. 19 ноември – религиозност; успех в живота; добро обществено положение. За всички изобщо средно. 20 ноември – добри способности; успех в научното поприще. За работа неблагоприятен. 21 ноември – красноречие; бляскава кариера.

Избрано от: „12-те астрологични знака”, Александър К. Кръстников, Духовна асоциация за окултни изкуства
* Mars with the Signs of Aries and Scorpio, Facchetti, Pietro, COPY AFTER RAPHAEL (RAFFAELLO SANZIO), XVI century, museodelprado.es