За характера на някои дървета и лечебните им свойства, споделено от книгата на акад. Виктор Востоков „Тайните на тибетските лечители“. 

(Entrance To The Public Garden In Arles (1888) by Vincent van Gogh)

Според мен дърветата и въобще растенията имат също като нас нервна система. Те възприемат и чувстват света също така, както и хората. Всеки може да определи своето дърво, според рождената си дата (следва в текста). Но как да разберем енергията на кое дърво ни подхожда в даден момент? Натрийте ръката си със станиол, например от шоколад, и се приближете към дървото. Ако станиолът бъде привлечен от него — това е вашето дърво; ако ли пък се прилепи към вас — по-добре не се приближавайте към него.

~ Бор

Енергийната му активност е безсистемна. Спи от четири до пет часа. Енергията му е хаотична, импулсивна и тонизира. Той е силен антидепресант и засилва имунитета.

~ Върба

Най-активна е от 18 до 21 часа. Контактът с нея успокоява, отпуска, спомага за премахването на главоболието и създава работоспособно настроение.

~ Топола

Винаги ни е приятно край някоя топола. Нейната енергия е равна, умерена, чиста, помага за мобилизирането на организма, уравновесява нервната система. Активна е от 15 до 18 часа.

~ Дъб

Притежава мощна енергетика. Но с него може да се работи само в добро психоемодионално състояние, защото стабилизира именно онова настроение, в което се намирате в момента на контакта. Активното време на дъба е от 21 до 3 часа. Спи от 15 до 17 часа.

~ Липа

Нейното активно време е от 2 до 6 ч сутринта, а почивката — от 6 до 7 часа. Енергията й е силна и мека. Предизвиква чувство за топлина и спокойствие. Помага да се избавите от потиснати и депресивни състояния.

~ Елша

Дърво, което дестабилизира. При продължителен контакт може да предизвика главоболие, нервни сривове, нарушаване на функциите на сърдечносъдовата система. Постоянно активна е; спи само от 13 до 14 часа. В контакт с нея най-добре да се влиза, ако имате желание да се избавите от застойни състояния.

~ Трепетлика

Тя е дърво - вампир, пиявица. При продължителен контакт с нея е възможно да се появят главоболие, сънливост, затруднения в дишането, гадене, понякога даже загуба на съзнание. Трепетликата премахва възбудата и излишната енергия. Активна е само от 14 до 18 часа.

~ Кестен

Активното му време е от 1 до 5 ч сутринта. Спи от 7 до 8 часа. Той също е психически дестабилизатор, но има и положителни свойства. Разкрепостява психиката, пробужда фантазията и интуицията. Енергията на кестена е силна и импулсивна. Но при продължителен контакт с него може да се появят халюцинации. Дава ви възможност да премахнете негативния заряд в геопатогенните зони. За подсилване на енергетиката на организма някои учени препоръчват в джобовете да се носят плодове от кестен и периодично да се масажират дланите с тях.

...

~ Кое е вашето дърво, според рождената ви дата:

Ябълка – 22 декември – 1 януари; 25 юни – 4 юли

Ела – 2 януари – 11 януари; 5 юли – 14 юли

Бряст – 12 януари – 24 януари; 15 юли – 25 юли

Кипарис – 25 януари – 3 февруари; 26 юли – 4 август

Топола – 4 февруари – 8 февруари; 5 август – 13 август

Кедър – 9 февруари – 18 февруари; 14 август – 23 август

Бор – 19 февруари – 29 февруари; 24 август – 2 септември

Върба – 1 март – 10 март; 3 септември – 12 септември

Липа – 11 март – 20 март; 13 септември – 22 септември

Леска – 22 март – 31 март; 24 септември – 3 октомври

Офика – 1 април – 10 април; 4 октомври – 13 октомври

Клен – 11 април – 20 април; 14 октомври – 23 октомври

Орех – 21 април – 30 април; 24 октомври – 2 ноември

Жасмин – 1 май – 14 май; 3 ноември – 11 ноември

Кестен – 15 май – 24 май; 12 ноември – 21 ноември

Ясен – 25 май – 3 юни; 22 ноември – 1 декември

Габър – 4 юни – 13 юни; 2 декември – 11 декември

Смокиня – 14 юни – 23 юни; 12 декември – 21 декември

Дъб – 21 март – пролетно равноденствие 

Маслина – 24 юни – лятно противостоене  

Бук – 22 декември – зимно противостоене 

След като определите кое е вашето дърво, трябва да изпитате симпатия и да се изпълните с добри чувства към него. Приближете се, усетете биополето му, прегърнете го и си представете, че се сливате с него в едно цяло. Затворете очи. Почувствайте корените на вашия „избраник”, движението на соковете изпод земята нагоре по ствола и как се разливат по короната му. Това особено добре се чува през пролетта. Почувствайте как отгоре, от клоните, се стича прана (биоенергия). Отъждествете се с дървото и изпитайте върху себе си движението на възходящата и низходящата енергия. По този начин може да се лекувате, като се „прочиствате“ от неврози. Праната представлява отрицателни йони, съдържащи се в атмосферата от дребни обиди, грижи и преживявания. След общуването с дървото ще почувствате в себе си вътрешна чистота и спокойствие.

Когато си тръгвате, не забравяйте да му благодарите, погалете го с ръка и бъдете нежни като към свое дете.

Из: „Тайните на тибетските лечители“, Виктор Востоков, изд. „Интервю Прес“, 2002 г.
Картина: Entrance To The Public Garden In Arles (1888) by Vincent van Gogh; chinaoilpaintinggallery