Карл Маркс

Природата не произвежда пари, нито банкери, нито камбиален курс ♥ Карл МАРКС
Природата не произвежда пари, нито банкери, нито камбиален курс ♥ Карл МАРКС