„Ако имах възможност да изживея живота си отначало, бих го изживял по същия начин. С едно изключение – никога не бих се оженил.”

От рождението на немския философ от еврейски произход, революционер, икономист и автор на научните трудове „Капиталът” и „Манифест на комунистическата партия”, са изминали 200 години. Когато говорим за Карл Маркс, най-напред си спомняме неговите философски, икономически и политически идеи, които завинаги промениха световната история. Независимо от това, че комунистическите му идеи най-често се възприемат като утопии, на които не е било съдено да се сбъднат, цитатите от трудовете на Маркс и до днес са изключително популярни. Какво е мислел и говорел той за нематериалното – любовта, споделяме в следващия текст.

Ако обичаш, без да провокираш взаимност, ако твоята любов като любов не поражда ответно чувство, ако ти със своето житейско проявление в качеството си на обичащ човек не се превърнеш в обичан човек, то твоята любов е безсилна и нещастна”, - пише Маркс в своите „Икономически-философски ръкописи” през 1844 г. 

Ако бракът не беше основа на семейството, той също така не би бил предмет на законотворчество, както например дружбата.

Сърцето на човека е удивително нещо, особено ако човекът носи сърцето в кесията си.

В суетата на този свят дружбата е единственото, което има важно значение за личния живот.

Временната раздяла е полезна. Постоянното общуване създава усещане за еднообразие, при което различията изчезват. Дълбоките страсти, които в резултат на близостта с любимия приемат формата на обикновени привички, израстват и се сдобиват с нови сили под вълшебното въздействие на раздялата. Така и моята любов.

Времето служи на моята любов за същото, за което и слънцето, и дъждът служат на растението – за да порасне. … Любовта ми към тебе, достатъчно е само да се окажеш далече от мен, се проявява такава, каквато е в действителност – като великан; в нея е съсредоточена цялата моя духовна енергия и цялата сила на моите чувства. Аз отново усещам себе си човек в пълния смисъл на думата, понеже изпитвам неизмерима страст. (В писмо до Жени Маркс)

Всеки, който е поне малко запознат с историята, знае, че великите обществени преврати са невъзможни без женски фермент. Общественият прогрес може да бъде много точно измерен по общественото положение на прекрасния пол…

Във финансовите дела сърцето мълчи…

По мое мнение, истинската любов се изразява в сдържаността, скромността и дори в покорството на влюбения в отношението му към своя кумир, но в никакъв случай не и в непринуденото проявление на страст и демонстриране на преждевременна близост. Ако Вие се доверите на своя креолски темперамент, мой дълг е да се изправя със своя здрав разум между Вашия темперамент и моята дъщеря. Ако, намирайки се в близост до нея, не Ви е по силите на проявите любов във форма, съответстваща на лондонския меридиан, ще ви се наложи да се подчините на необходимостта на обичате от разстояние. (Маркс в писмо до Пол Лафраг, който искал да се ожени за дъщеря му Лаура)

Ако имах възможност да изживея живота си отначало, бих го изживял по същия начин. С едно изключение – никога не бих се оженил. Доколкото е по силите ми, искам да предпазя моята дъщеря от рифовете, в които се разби животът на майка й. 

Източник: izbrannoe.com
Снимка: commons.wikimedia.org