Кирил Христов

Българинът е издръжлив, консервативен, пестелив, но не и скъперник ~ Кирил ХРИСТОВ
Българинът е издръжлив, консервативен, пестелив, но не и скъперник ~ Кирил ХРИСТОВ