Как? Вероятно на маса, на чашка, на майтап. Ето една забавна история, която заобикаля морфологичния разбор и спреженията. Когато практиката говори, теорията се усмихва.

§ Френски
Какво ще кажете, половината букви да се четат незнайно как, а другата половина изобщо да не се четат? Ударенията отгоре да не забравите!

france

§ Английски
Да видим сега..., няма да има много букви, всички те ще са прости, но гласните ще се четат както дойде. И нека значението на думата се променя внезапно, в зависимост от предлозите и социалния статус на говорещия/пишещия.

english

§ Руски
Хайде да пишем думите в случаен порядък, а смисъла им да става ясен чрез интонацията! Само да не пропускате представките и наставките!

rissian

§ Немски
Ние сме хора пестеливи, защо са ни излишни проблеми? По-добре буквите да ги добавяме!

german

§ Италиански
Я дайте, всички думи да завършват на гласни! И с ръцете да се маха - артистично и през цялото време.

itaian

§ Китайски
Нека вместо думи използваме природни звуци! И към тях картинки – това е Слънце, а тук два вола орат нива - нека това означава „маса"!

china

§ Японски
Хайде да изговаряме всички думи с еднаква интонация! Като лаещи кучета – нека всички се боят!

japan

По материал на fit4brain.com