Ако често се чудите, защо животът ви е изпълнен с толкова проблеми, прочетете тази притча. Тя би могла да даде отговор на много въпроси.

Седнали в голям кръг, душите избирали следващия си урок. Първа се изправила една смела и силна душа:

– Този път, аз ще отида на Земята, за да се науча да прощавам. Кой може да ми помогне в това?

Душите заговорили изплашено:

– Това е един от най-сложните уроци... Ти може да не се справиш с него за цял един живот... Много ще страдаш... Жал ни е за теб... Но ние ще ти помогнем да минеш през този урок.

Една от душите рекла:

– Готова съм да бъда до теб на Земята и да ти помагам. Ще бъда твой съпруг. В нашия семеен живот много от проблемите ще бъдат по моя вина, а ти ще се учиш да ми прощаваш.

Втората душа въздъхнала:

– А аз мога да бъда един от твоите родители. Ще ти осигуря трудно детство, после ще се намесвам в живота ти и ще преча на мечтите ти. А ти ще се учиш да ми прощаваш.

Третата душа казала:

– Аз пък ще се превърна в един от твоите началници и често ще се отнасям несправедливо и високомерно с теб - затова ти ще трябва да се научиш да ми прощаваш.

Още няколко от душите дали дума, да се срещнат с първата душа на Земята и да й помогнат да затвърди този урок. И така – всяка душа избрала своя урок, създали взаимосвързан план за живота , в който те ще се учат и наставляват една друга, и се спуснали към своите превъплъщения на Земята.

Но урокът на душите бил такъв, че когато се родили на Земята, паметта им станала кристална като сълза – изчистена от всичко казано и преживяно дотогава. Навярно мнозина от нас осъзнават, че нито една случайност не е случайна. Че всеки човек се появява в живота ни тогава, когато повече от всичко, ние се нуждаем от урока, който той носи със себе си.

Изображения: FRANS WESSELMAN