Поетично и критично за живота, любовта и хората ~ от френския поет и есеист, един от най-ярките представители на европейския символизъм Пол Валери

 

РАЖДАНЕТО НА ВЕНЕРА

От лоното - вълни разпенени, студени,
там, гдето бури зли вилнели са, плътта
изскача най-подир на слънце, пръска тя
елмазени зрънца, от мъката родени...


(1871 ~ 1945)

Аз не винаги споделям възгледите си.

Стихотворението е разтегнато колебание между звука и мисълта.

Определението за прекрасното е много просто - това, което ни довежда до отчаяние.

Той се бие в гърдите, за да го чуят.

Умна жена е тази, в чиято компания можеш да се държиш колкото си искаш глупаво.

Когато достигнеш целта, разбираш, че пътят именно е бил целта.

Количеството на ежедневно изработваната и потребяваната нежност е ограничено.

Всеки човек е по-малък от най-прекрасното си творение.

Ако двама се разделят гневни, значи тях ги свързват твърде близки отношения.

Ние се надяваме само приблизително, обаче се боим много точно.

Ако държавата е могъща, тя ни смазва. Ако държавата е слаба, ние загиваме.

Величието на поетите е в умението им точно да улавят с думи онова, което само смътно подозират с разума си.

Властта губи своето очарование, ако с нея не се злоупотребява.

Всичко, което говориш, говори за тебе – и особено това, което говориш за другите.

От две възможни думи винаги избирайте най-простата.

Във всеки споp ние защитаваме не своята гледна точка, а своето Аз.

Живописта позволява нещата да се видят такива, каквито са били тогава, когато сме гледали на тях с любов.

Истинският сноб е човек, който се бои да си признае, че му е скучно, когато му е скучно, и че му е весело, когато му е весело.

Компетентен човек е този, който се заблуждава по правилата.

Най-охотно говорим за това, което не знаем. Защото мислим за него. Към него е насочена цялата работа на мисълта ни.

Неподражаемото у човека е това, на което и той не може да подражава. Това, което е неподражаемо у мене, е неподражаемо и за мене.

Ако не могат да атакуват мисълта, атакуват мислителя.

Никога не съдете за човека по неговите приятели. У Юда те са били безупречни.

Някои теолози могат да ни накарат да заподозрем, че Бог е изглупял.

Няма правосъдие без зрители.

Понятието на повечето хора за поезия са толкова мъгливи, че мъглата служи като определение за поезия.

Простото е винаги лъжливо, а сложното е безполезно.

Рекламата е тази, която наскърбява взора ни, фалшифицира епитетите, разваля гледките, покварява всяко качество и всяка критика.

Самотният човек винаги се намира в лошо общество.

Сериозният човек има малко идеи. Човекът с множество идеи никога не е сериозен.

Съвестта царства, но не управлява.

Съзнанието се бои от пустотата.

Сърцето на нашите приятели е често пъти по-непроницаемо от сърцето на нашите врагове.

Човекът е много по-сложен от неговите мисли.

Няма нищо по-постоянно от непредвиденото.

Снимки ~ apalavradescoberta.wordpress.com, jmdinh.net, elfikurten.com.br