Ромен РОЛАН в „Животът на Микеланджело”

Великите души приличат на планинските върхове. Връхлитат ги вихри, обгръщат ги облаци, но там дишаш свободно и лесно. Свежият и прозрачен въздух изчиства сърцето от всяка нечистотия, а когато мъглите се вдигнат, отвисоко се разкрива безкрайната шир и можеш да видиш цялото човечество.

Ще продължа да утвърждавам, че всеки от нас, обикновените смъртни, може да живее по върховете. Но дори само веднъж в годината, хората могат да извършат своето поклонничество горе. Там се обновяват дишането на дробовете и кръвта, която тече във вените им. Там, хората се чувстват по-близо до Вечността. А когато се спуснат в равнината на живота, сърцето им ще бъде калено за нови битки.”

Ромен Ролан

Vie de Michel-Ange, 1907
Изображения: ciml.250x.com, commons.wikimedia.org