Хубавата книга е просто празник.

Когато животът е монотонен, дори скръбта е добре дошло събитие.

Щастието винаги изглежда малко в ръцете ти. Но пусни го да си отиде и ще разбереш колко голямо и безценно е то.

За всичко, което човек взема, той плаща със самия себе си.

Лъжата е религията на роби и господари. Истината е Бог за свободния човек.

Когато всичко е лесно, човек оглупява.

За деца се пише като за възрастни, само че по-добре.

От човека остават само неговите дела.

Не бъдете равнодушни, защото равнодушието е смъртоносно за човешката душа.

Ако хората се оценяват според работата, то тогава конят струва повече от всеки човек.

Само най-голямото изкуство – музиката – е способно да докосне душите.

Писателите строят замъци във въздуха, читателите живеят в тях, а издателите плащат наема.

Силата на познанието е в съмнението.

Талантът е като породист кон – трябва да се научим да го управляваме, защото ако само дърпаме поводите на всички страни, конят ще се превърне в кранта…

Трябва да живееш влюбен в нещо недостъпно. Човек расте, стремейки се нагоре.

Човекът  ето това е истината. Всичко в човека, и всичко за човека! Съществува само човекът, а всичко останало е работа на неговите ръце и неговия ум! Човек! Това е просто великолепно! Това звучи… гордо!

Гневът е остър като леда, но и толкова бързо се топи.

Човекът е създаден, за да върви напред и нагоре… Не може да има каквото и да било благополучие, ако всички легнат под дърветата и повече нищо не похванат да правят.

Човешката култура е дело на трезви умове.

Времето е враг на хората, които обичат спокойния живот.

Да учим децата е необходимо, но трябва да разберем, че е много полезно и сами да се учим от децата.

Животът винаги ще бъде достатъчно лош, за да може желанието за по-хубаво да не угасва никога в човека.

Най-голямата радост от живота е да се чувстваш нужен и близък на хората.

Продължавай да четеш книги, но помни, че книгата е просто книга и трябва да се учиш и сам.

Когато работата е удоволствие, животът е радост. Когато работата е задължение, животът е робство.

Няма да извлечеш истината от морета от кръв.

Снимки: Wikipedia