В съда на животните

ЗАЕКЪТ
От свидетелските показания се вижда, че Заекът се е отказал да постъпи в армията доброволно и е бил завербуван насила и че е дезертирал пред лицето на врага в навечерието на битката. Запитан какво може да каже за свое оправдание, преди да бъде произнесена смъртната му присъда, за това, че е нарушил военния закон, който забранява страхливостта и дезертьорството, той отговорил, че не е имал желание да нарушава този закон, но е бил принуден да се подчини на един по-висш закон, който има по-голяма сила от военния и го отменя. Запитан кой е този закон, той отвърнал: „Законът на Бога, който лишава Заека от Храброст.“

Решение на съда. Да бъде разобличен пред строя; да му се свали мундирът, да му се постави на гърдите табелка с надпис: „Страхливец“, да се отведе до бесилото и да се обеси.

ЛЪВЪТ
От свидетелските показания се вижда, че Лъвът със своята сила и безпримерна храброст и издръжливост е решил изхода на битката.
Решение на съда. Да се възнагради с графска титла, да му се издигне паметник и името му да се напише със златни букви на първия ред на свитъка в Храма на Славата.

ЛИСИЦАТА
От свидетелските показания се вижда, че тя е нарушила божествения закон – „Не кради“. Запитана какво може да каже за свое оправдание, тя се позова на това, че е трябвало да се подчини на божествения закон – „лисицата да краде“.
Решение на съда. Доживотен затвор.

КОНЯТ
Съгласно събраните показания той е прекарал много дни и нощи в кокошарника без никакъв надзор, но въпреки всичко не се е поддал на изкушение.
Решение на съда. Нека бъде прославено името му; нека пред цялата страна бъде известено с прокламация неговото благородно деяние.

ВЪЛКЪТ
Съгласно събраните показания той е нарушил закона „Не убивай“. В своето оправдание той се позова на закона на своята природа.
Решение на съда. Смърт.

ОВЦАТА
Съгласно събраните показания тя неведнъж е имала възможност да извърши масови убийства, но не се е подала на изкушението.
Решение на съда. Нека нейните добродетели живеят във вековете.

МАШИНАТА
Съдията: Обвиняема, доказано е, че сте лошо проектирана и конструирана. Какво ще кажете за свое оправдание?
Отговор: Не аз съм проектирала себе си. Не аз съм конструирала себе си.

Съдията: Обвиняема, доказано е, че сте се движили, когато не е трябвало да се движите; че сте правили завои, когато е трябвало да се движите направо; че сте минавали с голяма скорост сред тълпата, когато законът и общественото спокойствие забраняват такава скорост; че където и да се движите, оставяте миризма след себе си и продължавате да вършите това, макар да знаете, че не е редно, и други машини не го вършат. Какво ще кажете за свое оправдание?

Отговор: Аз съм машина. Аз съм роб на закона на моята конструкция и трябва да му се подчинявам при всички обстоятелства. Аз нищо не върша сама. Моите сили се привеждат в движение от външни сили, аз никога не ги пускам сама в движение.

Съдията: Свободна сте. Вашето обяснение е достатъчно. Вие сте жалко творение, което има някои хубави и някои лоши качества; но да ви хвалим за поведението, произтичащо от първите, и да ви порицаваме за поведението, произтичащо от вторите, ще бъде нечестно и несправедливо. Искам да кажа спрямо една машина… да, спрямо една машина.

* In The Animal’s Court, 1962

Снимки: Pinterest
Картина: A Shepherdess with her Flock, 1871 ~ Eugene Verboeckhoven