Мъдростта на времето

Пиндар (522 ~ 443 г.пр.н.е.) е един от най-изтъкнатите лирически поети на Древна Гърция. Учените от Елинска Александрия вписват името му в каноническия списък на Деветимата лирици. Произхожда от древен аристократичен род от Тива, учи при най-изтъкнатите за времето си учители в Атина. Пътешества много и пише предимно хорова лирика – химни, посветени на боговете, дитирамби, песни за тържествени процесии и епиники - оди за победителите в спортните игри. До наши дни е достигнала едва малка част от неговото творчество.

The First English Edition of the Greek text of Pindar - (522 ~ 443 г.пр.н.е.)

О, ние, еднодневки!
Какво сме ние и какво не сме?
Човек е сън на сянка. Но когато
го освети лъчът,
от божеството пратен,
блестяща слава слиза върху него
и сладка вечност.

(Из Осма Питийска ода)

***

Щастливият случай дълго не чака.

***

Не жадувай съдбата на безсмъртните, наслаждавай се на това, което е под ръка. 

***

Склонността към кавги, оскърбления и завист, е спътник на празните хора.

***

 Ако човек умее да говори
точно и стегне
във сбита форма изпитаното,
той ще избягва укорите
на людете. Защото
пагубното пресищане
притъпява острието на очакването.
Не дразни нищо друго повече
и не засяга хората в душата им
от туй, да слушат за славата на другите.

Но по-добра е завистта, не съжалението.
Не се отричай ти от добродетелта.
Води народа си с кормило справедливо
и думите си изковавай смело
на истината върху наковалнята.

(Из Първа Питийска ода)

***

Във всичко, което хората са предприемали, побеждава щастието, а не силата.

***

Вехнат и чезнат делата, живее и пребъдва само словото.

***

Да умееш да мълчиш, често е връх на мъдростта.

***

Доброто начало е добра поличба.

***

Войната е сладка на онези, които никога не са я вкусвали.

***

Непоклатима основа на държавите е справедливостта.

***

Който е познал страданието, той е бдително мъдър.

***

Усъвършенствай себе си!

Изображение: The First English Edition of the Greek text of Pindar - Paralos Gallery