Помогнал на хиляди хора, Дядо Влайчо е наричан най-великият пророк, раждал се по нашите земи. Хората, които го посещавали с най-различни тегоби, му дали прякора Безсребреника, защото отказвал да взема пари и подаръци за добрините, които вършел. Способностите си да вижда в миналото, настоящето и бъдещето, и да изцелява неизлечимо болни, пророкът от новозагорското село Коньово, обяснява с Божията промисъл и нейните най-доблестни воини – вярата, покаянието и изкуплението. „Аз не съм гадател. Аз съм ясновидец и лечител.“, споделял Влайчо Жечев. „Виждам причините и последствията на нещата, минали, настоящи, бъдещи, на всички явления във времето и пространството…”

За страданията, доброто и злото, човешката душа и смисъла в живота, споделено от книгата на Яна Борисова „Чудото Дядо Влайчо. Съдба, рецепти и пророчества” (изд. Милениум)

(1894 ~ 1981)

§ Жизнена философия

Тялото е обиталище на душата.

Всеки наш грях се заплаща със страдание в този или в другия живот.

§ За любовта в друг живот

Не можеш да обичаш някого, с когото не си имал връзка в миналото.

Любовта между хората не се проявява само в един живот.

Когато слиза на Земята, човек се ражда по плът. Когато напуска Земята и отива на оня свят, се ражда по дух.

§ За посредствеността и мъдростта

Посредствеността се нуждае от сила, за да победи. Мъдрият е победител дори тогава, когато изглежда победен.

§ За краткостта на живота

Докато разберем истината за живота, той вече е отминал. Не обяснява ли това защо мъдростта е такава рядкост на Земята?

§ За вярата в себе си

Запомни: какъвто се виждаш, такъв и ще бъдеш.

§ За свободата

Хората, преследвани за право дело, получават безценна свобода – да бъдат себе си.

§ За мислите

Ако мислите са прави, а духът силен, делата няма да им отстъпят.

§ За предопределението

Когато нещо не е предопределено свише да се състои, то никога няма да стане.

§ За недоволството

Недоволството неусетно затвърждава онова, срещу което негодуваме.

§ За враговетe

Враговете ни даряват свободата да бъдем себе си.

§ За злите хора

Злият човек буди съжаление. Той сам е душманин на себе си.

§ За злото

Злото със зло не може да се изкорени. Злото с добро се надмогва.

§ За дявола

Мнозина са готови да продадат душата си на дявола, но предлагането е голямо, а купувачът - само един.

§ За проблемите

Голяма част от проблемите ни идват, защото забравяме, че отсреща също стоят хора.

§ За душата

Човешката душа е като водата - най-силното вълнение е в дълбоки води.

§ За нещастията

Нещастията ни удрят там, където най-малко очакваме. И тогаз, когато най-малко сме подготвени за тях. Освен това те ни засягат там, където най-много ни боли. Но вие ги приемайте твърдо, с мъдрост и търпение. Когато изпитанията на съдбата с гръм и трясък са се стоварили върху вас, никога не се надявайте на бързо възмездие.

§ За трудностите

Освободим ли се от трудностите, все едно сме престанали да съществуваме.

§ За провала и успеха

Човек трябва да бъде устойчив при провал. И два пъти повече при успех.

§ За духовните и материалните блага

Материалните благини се постигат, като се отнема от хората. Духовни - като им се дава.

§ За затрудненията

Когато сте в затруднено положение и намерите изход от него, не забравяйте - всеки изход е начало на нов път.

§ За помъдряването

Ние трудно помъдряваме със старостта. Човек е мъдър или не по рождение. Среброто в косите не е белег за това.

§ За изкушенията

Изкушението идва първо и си отива последно. Трябва да бъдем съвестни ученици на мъдрия учител Живот.

§ За изпитанията

Изпитанията са безценни дарове на живота. Те са нашата проверка: ще надмогнем ли трудностите, или те ще ни огънат? Никога не са самоцелни. Носят поуки за нашето развитие. Като преодоляваме тежестите, добре е да вникнем в техните послания - защо са ни изпратени и какво да променим у себе си. Трябва да бъдем благодарни. Те ни очукват и заглаждат като речни камъни и така ни правят по-събрани и устойчиви на ударите на съдбата.

§ За извисеността на душата

Колкото по-извисена е една душа, през толкова по-големи изпитания тя трябва да премине. Това е трънливият път на търсещите.

§ За смисъла на живота

Смисълът на живота не е в привидно големите неща, а в прозорливостта да вникнеш в съкровената негова тайна. За какво ни е дългият живот, ако не е изпълнен с добрини?

§ За щастието

Хората са щастливи не с притежаваното, а с онова, което мечтаят да постигнат и работят за него. Но ако вие сте поели към мъдростта, благодарете за всичко, което ви поднася животът. Неведнъж съм казвал и пак ще повторя: благодарете и за мъчнотиите, и за злото, защото от всяко зло по-голямо зло има.

§ За страданията

Коренът на нашите страдания е в стремежа да бъдем щастливи.

§ За смирението

Смирението е единственият възможен път да се помирим със себе си. И с Бога.

§ За духа на българите

Беднотията у нас е голяма, но и духът е голям. От това оцеляваме.

От: „Чудото Дядо Влайчо. Съдба, рецепти и пророчества”, Яна Борисова, изд. Милениум