„Ако напуснеше презряната уличка и малката си къща, щастието също щеше да я напусне…”

Една великолепна Андерсенова история от сборника „Албум без картини”

(Billedbog uden Billeder af H.C. Andersen 1840)

Двадесет и пета вечер 

Това се случи във Франкфурт, подхвана месецът. Там зърнах странна картина. Погледът ми се спря на една стара къща. Ала не беше родният дом на Гьоте, нито старото кметство със зарешетените прозорци, зад които все още висят рогатите черепи на биковете, опечени на шиш при коронацията на кайзера. Не, това бе най-обикновена, боядисана в зелено буржоазна къща, разположена в близост до тясната "Еврейска улица". Беше домът на Ротшилд.

Погледнах през отворената врата. Стълбището бе ярко осветено. По стъпалата стояха лакеи, в ръце държаха тежки сребърни светилници с пламтящи свещи и дълбоко се покланяха пред една стара дама, която слуги снемаха в кресло по стълбите. Господарят на дома бе застанал долу гологлав и почтително целуна ръка на старата дама. Това бе майка му. Тя кимна любезно към него и лакеите, а слугите я отнесоха до една скромна ниска къща в тясната мрачна уличка. Тук тя живееше. Тук бе родила децата си и оттук бе разцъфтяло тяхното щастие. Ако напуснеше презряната уличка и малката си къща, щастието също щеше да я напусне - тя твърдо вярваше в това.

Месецът не разказа нищо повече. Тази вечер той ме посети съвсем за кратко. Ала аз дълго размислях за старата дама в тясната тъмна уличка. Само една дума - и тя щеше да има бляскав дом на брега на Темза! Само един знак - и най-разкошната вила край Неаполския залив щеше да бъде нейна!

"Ако напусна простата малка къща, от която поникна благополучието на моите синове, ще угасне и тяхната щастлива звезда." - с тази вяра тя изживяваше дните си. Суеверие? Може би. Ала все пак суеверие от особен вид. Ако познаваш историята и имаш пред очи картината, която ми нарисува месецът, ще са достатъчни две думи, за да разбереш нейния смисъл:

"Една майка!"

Ханс Кристиан Андерсен. Албум без картини, електронно издателство LiterNet, превод: Теодора Константинова
Източник: liternet.bg
Изображение: Billedbog uden Billeder af H.C. Andersen 1840 - H.C. Andersens Homepage