Параболите Ралинови и клоните човешки…

Борис Димовски и Радой Ралин, 1977 г., рисунка на художника Атанас Пацев (1926-1999)

Човек и клони 

Вижте го, той сече клона, на който стои!... 

Нищо подобно, той не сече клона, на който стои. Той никога не сече клона, на който стои!... Той сече клона, на който е стоял. Той сече клоните, на които е стоял…

Но какво му пречат клоните, на които е стоял?... 

Не че му пречат клоните, той се е вече извисил над тях, но ако останат неотсечени, нали по тях може да се качи някой друг, дори да го задмине нагоре. А той не иска друг да го задмине и да се качва въобще. Добре си му е така, необезпокояван от други домогвания. 

Ами тогава, както е изсякъл клоните, на които е стоял, как ли ще слезе? Няма ли опасност да падне? Е, че отсега ли ще му мисли?

От: „Няма начин, Хамлете!”, Библиотека „Стършел”, 1978 г. 
* Борис Димовски и Радой Ралин, 1977 г., рисунка на художника Атанас Пацев (1926-1999)