„Внеси мекота в живота си! Човек, ако иска да се подмлади, трябва да се освободи от товарите и противоречията си, от дребнавостите и недоволствата.“

Чистене

Всеки ден, всеки момент човек трябва да се чисти, да се обновява. Иначе той е осъден на преждевременна смърт. Не се подмладявате, защото не сте чисти. Чистотата поддържа здравето. Колкото повече чисти хора срещаш, толкова по-дълго време ще живееш. Ако човек води чист и свят живот, никакви прашинки, никаква излишна материя няма да се натрупа на очите му и той ще има здрави и силни очи до дълбока старост. Чистотата продължава живота. Когато ученикът опази тялото си чисто, той дълго живее, опетни ли го, рано го сменя. За да се продължи животът ти, мислите и желанията ти трябва да бъдат чисти. Без чистота животът не може да се продължи. Силните нисши чувства и влияния са свързани с черния дроб. И ако вие не контролирате вашите нисши чувства, ще разстроите черния си дроб. А това ще повлече разстройството на всички други системи. Постоянните спорове, дразнения, алчността, гордостта също разстройват черния дроб. Едно голямо вътрешно притеснение, едно голямо разочарование, което подпушва енергиите, едно обезсърчение могат да смажат човека. Могат да му докарат най-лошите заболявания, да намалят вибрациите на редица органи, да нарушат нормалното им функциониране, да изменят химическите процеси в тях, дори да изменят анатомичния им строеж. Здравата права мисъл е здравословна. С чиста и права мисъл може чудеса да вършите. Чистотата обновява, преражда и подмладява човешкия организъм. Пазете се от нечисти мисли и чувства, които покваряват човешката душа. Сега аз ви говоря за онзи вътрешен процес на противоречие. Да дойде човек до онази вътрешна чистота, да знае, че той служи на Бога. Бог иска да знаем кога правим погрешка и всяка погрешка да изпъква, за да може да се пречисти. Всяка погрешка в нашето съзнание трябва да излезе навън, за да се изправи. Ако нашата погрешка не изпъква в съзнанието ни, тя прилича на венозна кръв. И старите хора страдат от непречистена кръв и това образува кръвното налягане. Кръвното налягане е венозна кръв, която се събира във вените, и кръвообращението не е правилно. И тези хора преждевременно остаряват. Значи колкото се може по-малко венозна кръв, колкото се може по-малко лоши мисли. Добрите мисли са артериалната кръв на човека. Лошите мисли са венозна кръв. Не се ли подмладяваш, много утайки остават по капилярните съдове, полепват навред по артериите и вените, а ти се чудиш защо това и онова те боли, защо не можеш да се движиш, защо те е хванала артериосклерозата. Старостта не е нищо друго освен задръстване на кръвоносните съдове: артериалната и венозната система се задръстват с кал. Артериите и вените се напълват с кал, с утайки, които трябва да се махнат. Старостта не е нищо друго освен задръстване на нервната система, външно и вътрешно с кал. Ако човек може да прочисти всички тия тръби, всички капилярни съдове в артериалната си система, да може да тече кръвта правилно, той ще се подмлади. Вследствие на тази кал, на тези утайки явява се болестта артериосклероза, т.е. втвърдяване на кръвоносните съдове. При това положение и артериите изгубват своята пластичност, своята подвижност. За да се освободите от тази кал, първо вие трябва да знаете как да се чистите. На онези от вас, които са готови да направят този опит за лекуване, казвам: никога не дръжте в ума си болни образи, ако искате да очистите вашата артериална система. Всеки ден трябва да търсите здрави хора да се свържете с тях и само такива да гледате. Под „здрави хора“, не разбирам червендалести, но здрави, с приятна, хубава краска на лицето. Дръжте в ума си такъв човек. Той ще ви помогне с мисълта си. Иначе, мисли ли за старостта си, човек ще изгуби своите жизнени сили. При стария човек бързината на трептенията на неговото тяло се намалява, вследствие на което изгубва своята сила и бързина в движението на неговите частици. Ако тази бързина се върне, и артериите ще се освободят от натрупаната в тях кал.

Лекарите препоръчват да се яде чесън. Това средство е добро, защото то увеличава вибрациите на организма. После, като отивате в планината, подпрете се до някое здраво дърво. Това дърво ще внесе във вашия организъм известен род енергии, които ще бъдат в състояние да пречистят вашата кръвоносна система, вашите артерии, и без това ни-какво лекарство няма да бъде в състояние да ви спаси от вашия фалимент. В това отношение духовният живот е сила, с която човек може да обнови своето тяло, както и своята кръвоносна и нервна система. По този начин всеки ден ще се обновявате.

Никога не допускайте една отрицателна мисъл да ви обсеби! И да ви кажат, че сте остарели, пак не вярвайте. Старостта не е нищо друго, освен неорганизирана материя в човека.

Казвам: често хората предлагат различни програми за някакви промени в социалните системи на обществата. Обаче съществува само една социална система, която може да обнови света. Единствената обновяваща сила в света е колективната Любов, която в дадения случай може да действа между хиляди и милиони хора. Тя действа обновително. Ако вие може да убедите бедните и богати хора, че те са полезни едни за други, вие ще постигнете много нещо. Много въпроси в живота ще се разрешат.

Който гладува, се подмладява. Ако хората умират, това не е от гладуване, а причината за това е по-ниският живот, който ги е нападнал. Той се ползва от техните енергии като от свои, и постепенно спира развитието им. Като знаете това, не допускайте в ума си нито една нечиста мисъл, нито в сърцето нечисто чувство и желание. Нечистите мисли и желания са паразити, които изяждат човека и го пращат на онзи свят. Ако искате да се подмладите, всеки ден поне по 10 минути, не допускайте никаква отрицателна мисъл в себе си. Всеки ден една добра постъпка, едно добро чувство, една хубава мисъл. Всяка отрицателна мисъл е предвестник на смъртта. Ако недопускащ нито една отрицателна мисъл в ума си, в три месеца можеш да се подмладиш. Когато се влива в организма нова енергия, той се обновява, тялото се изправя, засилва. Обновяването не е механичен процес, то има отношение към духовното естество на човека. Да се очисти човек, това подразбира да се освободи от всички ненужни мисли и желания в него, които се отделят във вид на утайки в организма му. Тези утайки са причина за гниенето, за смъртта. Човек, ако иска да се подмлади, трябва да се освободи от товарите и противоречията си, от дребнавостите и недоволствата.

Човешкото съзнание трябва да се разтовари от ненужния багаж, който идва от семейния и обществения живот, от неговия личен живот, от хората, с които е заобиколен. Да се подмлади човек, това значи да се освободи от онази инертна материя в себе си, която носи недъзите на миналите векове. За да бъдете млади, здрави и красиви, ще изваждате само есенцията на нещата и с нея ще се храните и живеете, а всичко друго ще изхвърлите. Човек може да се подмлади не само по алхимически начин, но и чрез мисълта си. Светлата мисъл на човека създава около него приятна атмосфера, която го прави способен да възприема хубавото и красивото от живата природа. Всички имаме теоретически знания. От много теория ние сме остарели и това знание се превърна в тежест. Човек не трябва да обременява мозъка си с излишни трептения, които нямат никакво отношение към неговия живот. Знанието служи за подкрепа, то е храна на ума. Със знание трябва да се храни умът. Не е нужно да носиш десет торби с хляб. Онова, което ще изядеш, то е важното. Хората остаряват, когато започнат да мислят, че много знаят. Щом започнете да мислите, че много знаете, вие сте в старостта. Че много знае човек, то е като туриш един товар и започваш да усещаш:, че е тежък. Колкото повече усещаш тежестта, толкоз тежестта е по-голяма. Голямата тежест състарява човека. По възможност човек трябва да носи малка тежест. В ума си не трябва да носите тежест. Всяка мисъл, всяко чувство да бъде леко, да не тежи. Казва: „Тежи ми нещо на сърцето“. Извади тежестта от сърцето. Казва: „Тежи ми на ума“. Извади този товар от ума си. Ако ви кажа, че човек може да се подмлади, какво ще си помислите? Няма да повярвате. А той ще се подмлади! Ако забрави всички обиди, които хората са му нанесли, ако забрави сиромашията, ако забрави болестите, несгодите, да не мисли за нищо лошо. Мисли, че всичко имаш. „Как да мисля?“ То е най-лесната работа. Човек може така да се концентрира в себе си, че да не чувства никаква болка.

Тръгнеш ли на път, нищо излишно не взимай, носи само един килограм на гърба си. Някой ще каже: „Как да мисля право?“ Стани като малко дете, нищо повече! Но как да станеш? Големият философ да стане като малкото дете. Внеси мекота в живота си! То е подмладяване. Човек, който не може да внесе всеки ден мекота в живота си, той не може да се подмлади. Едно от правилата е това. Човек, който иска да прави хубави упражнения и да си почине добре, трябва да знае следното: старите хора имат една слабост. Старият е седнал и заспал със свити юмруци. Значи стегнати са мускулите. А у малките деца мускулите са отпуснати. Всичките мускули трябва да бъдат отпуснати, да не мисли човек за нищо. Престани да мислиш, опразни се, отпусни се и кажи: „Каквото Господ даде!“ Но не чакай откъде и какво Господ ще даде. Каквото даде! Забрави и заспи така. И като станеш, ще видиш, че при тебе има нещо оставено. Колкото по-просто, естествено живее човек, толкова по-добре. Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си. След грехопадението човек е съкратил живота си. Той трябва да работи върху себе си, да продължи живота си, да се върне в първото си положение. Следователно иска ли да продължи живота си, човек трябва да води прост, чист живот, без никакви чужди влияния, никакви външни примеси. Срещнете ли такъв човек, ще видите, че животът му е прост, скромен в храна, в облекло, в отношения.

Човек остарява, понеже непрекъснато трупа богатства. Когато товарът му става непоносим, той започва да се прегърбва, краката му не държат и най-после умира. Товарът на стария се дължи на неговите мисли, чувства и желания. Неестествените желания представят непоносим товар за човека. Също така има идеи, които са непоносими за човешкия ум, въпреки това, той се наема да ги реализира. Като не може да издържи на тежестта им, той най-после остарява и заминава за другия свят.

Знаете ли защо остарява човек? Младият човек е млад, понеже не е вързан с никакви конци. Като влезеш в културата, турят ти една връзка, после втора, трета, четвърта, като турят стотина връзки ти вече се ограничиш навсякъде и остаряваш. Скъсайте всички нишки, оставете се така, както първоначално сте били, обърнете се към вашата душа. Старите хора остаряват, понеже те идат до една тъмна зона. Има една старост в живота, която произтича от неразбрания свят. Хората остаряват по една неразбраност в света. Ако искате да се подмладите, вие трябва да се освободите от вашите чифлици, от вашите деди и прадеди, да се освободите от ненужния товар, който днес ви е непотребен. Освободете се от мисълта, че сте майки или бащи, че сте философи. Никакви майки и бащи не сте, това са заблуждения. Казваш, остарял си. Ти си се заблудил, ти си се натоварил. Разтовари се, ще се подмладиш. Трябва да учите закона на разтоварването. Вие от 20 години помните кой ви е обидил, кой ви е направил нещо, баща ви как се е отнесъл, брат ви как се е отнесъл. Представяте си отрицателни работи, не си представяте красиви работи. Красивите работи са редки. Откак съм дошъл в България, побеляла ми е главата от оплакванията на хората. Аз този живот го търсих и още има да ми стане бяла главата. Чрез волята си човек може да се подмлади - достатъчно е да си внуши някаква положителна мисъл, толкова светла и права, че да разбие всички отрицателни мисли, които са го съсипвали в продължение на години. Който иска да се подмлади, трябва да прояви Божествените мисли и чувства, които са вложени в него.

Из: „Книга на живите. Раждане, подмладяване, прераждане, карма“, Петър Дънов, изд. Астрала, 2006 г.
Снимка: petardanov.com