„Късметът не е нищо друго освен обединяване на готовността с благоприятната възможност.“

Закон за необвързаността

Шестият духовен закон на успеха е законът за необвързаността. Законът за необвързаността гласи, че за да постигнете каквото и да било във физическия свят, ще трябва да се откажете от своята обвързаност с него. Това не означава, че се отказвате от намерението да осъществите своето желание. Вие не се отказвате нито от намерението, нито от желанието си. Отказвате се от своята обвързаност с резултата.

Това е много силна стъпка. В мига, в който се откажете от своята обвързаност с резултата, обединявайки в едно и също време еднопосочното намерение с необвързаността, вие ще получите онова, което желаете. Всичко, каквото искате, може да бъде постигнато чрез необвързаност, защото необвързаността се основава на безусловната вяра в силата на вашата истинска същност.

Обвързаността, от друга страна, се основава на страха и съмнението, а нуждата от сигурност произтича от непознаване на собствената истинска същност. Източник на богатството, на изобилието, на всичко във физическия свят е духът; той е съзнанието, което знае как да изпълни всяка необходимост. Всичко друго е символ: коли, къщи, банкноти, дрехи, самолети. Символите са преходни; те идват и си отиват. Да преследваш символите, е все едно да завоюваш картата вместо територията. Това поражда безпокойство и в крайна сметка те кара да се чувстваш кух и празен отвътре, защото си разменил своята същност срещу символи на своята същност.

Обвързаността идва от съзнанието за бедност, защото само символите обвързват. Необвързаността е синоним на съзнанието за богатство, защото при нея има свобода на съзиданието. Човек получава радост само от необвързаното участие. Символите на богатството се създават спонтанно и с лекота. Без необвързаност ние сме затворници на безпомощността, безнадеждността, светските потребности, всекидневните тревоги, тихото отчаяние и сериозността - отличителни черти на посредственото делнично съществуване и съзнанието за бедност.

Истинското съзнание за богатство е способност да получаваш всичко, каквото поискаш, винаги, когато поискаш, и с най-малко усилие. За да я придобиете, трябва да усвоите мъдростта на съмнението. В съмнението ще откриете свободата да създавате всичко, каквото пожелаете.

Хората непрекъснато се стремят към сигурност, но вие ще разберете, че стремежът към сигурност всъщност е нещо твърде ефимерно. Дори обвързаността с парите е признак на несигурност. Може би ще кажете: „Ако имах толкова и толкова милиони долари, щях да се чувствам сигурен. Тогава щях да бъда финансово независим и нямаше повече да работя. Щях да се занимавам с всичко онова, с което винаги съм мечтал да се занимавам.“ Но никога не става така, никога. Онези, които се стремят към сигурността, я преследват цял живот, без изобщо да я намерят. Тя остава неуловима и ефимерна, защото не може да дойде единствено от парите. Обвързаността с парите винаги ще създава несигурност, каквито и капитали да имате в банката. В действителност някои от хората с най-много пари се чувстват най-несигурни.

Търсенето на сигурност е илюзия. Древните мъдреци са виждали решението на цялата тази дилема в мъдростта на несигурността, или мъдростта на съмнението. Това означава, че търсенето на сигурност и увереност всъщност е обвързаност с известното. А какво е известното? Известното е нашето минало. Известното не е нищо друго освен затворът на старите ни представи. Там няма никаква еволюция, абсолютно никаква. А когато няма еволюция, има застой, ентропия, безпорядък и разложение.

Съмнението, напротив, е плодородна почва за чистата съзидателност и свободата. Съмнение означава да навлизаме в неизвестното във всеки миг от своето съществуване. Неизвестното е полето на всички възможности, вечно свежо, вечно ново, винаги открито за сътворяване на нови проявления в материалната сфера. Без съмнението и неизвестността животът е просто безинтересно повторение на изтъркани спомени. Превръщаме се в жертва на миналото и мъчителят ни днес е наследеното от вчера наше собствено аз.

Откажете се от своята обвързаност с известното, прекрачете в неизвестното и ще навлезете в полето на всички възможности. В готовността си да прекрачите в неизвестното, ще получите в добавка мъдростта на съмнението. Това означава, че във всеки миг от живота ви ще има силни усещания, приключения, загадки. Ще познаете радостта от живота - магията, тържеството, възторга и ликуването на собствения си дух.

Всеки ден ще ви очаква вълнението от онова, което може да ви се случи в полето на всички възможности. Когато изпитвате съмнение, вие сте на верния път, тъй че не го изоставяйте. Не ви е нужно да имате пълна и твърда представа за онова, което ще правите другата седмица или следващата година, защото ако имате съвсем ясна представа какво ще се случи и се обвържете твърдо с него, ще изключите цяла поредица възможности.

Една от характерните черти на полето на всички възможности е безкрайната взаимообвързаност. Полето е в състояние да организира безкрайност от пространствено-временни събития, за да осъществи възнамерявания резултат. Ала когато сте обвързани, вашето намерение се затваря в непоклатима настройка на мисълта и вие губите съзидателността и спонтанността, свойствени на полето. Когато се обвържете, вие замразявате своето желание и от безкрайно гъвкаво го превръщате в неподатлива рамка, която спъва процеса на съзидание като цяло.

Законът за необвързаността не противоречи на закона за намерението и желанието, на набелязването на целта. Вие все още имате намерението да тръгнете в определена посока, все още имате цел. Но между точка А и точка Б съществува безкрайност от възможности. С придобитото съмнение вие всеки момент можете да смените посоката, ако откриете по-висок идеал или нещо по-вълнуващо. По-малко е вероятно и да налагате решения на проблемите, а така съзнанието ви остава открито за благоприятните възможности.

Законът за необвързаността ускорява процеса на еволюцията като цяло. Когато разбирате този закон, не се чувствате длъжни да налагате решения. Налагайки решения на проблемите, вие само създавате нови проблеми. Ала когато насочите вниманието си към съмнението и изпитвате съмнение, докато очаквате решението да се появи от хаоса и бъркотията, тогава оттам ще изникне нещо наистина приказно и вълнуващо.

Това състояние на будно внимание (вашата готовност в настоящето, в полето на съмнението) се обединява с вашата цел и вашето намерение и ви позволява да се възползвате от благоприятната възможност. Що е благоприятна възможност? Тя се съдържа във всеки проблем, който срещате в живота си. Всеки един проблем съдържа семето на благоприятна възможност за постигане на още по-голяма полза. Веднъж започнали да възприемате нещата по този начин, вие се отваряте за цяла поредица възможности и с това вдъхвате живот на загадките, чудесата, силните усещания и приключенията.

Можете да гледате на всеки проблем в живота си като на благоприятна възможност за постигане на по-голяма полза. Можете да държите вниманието си будно за благоприятните възможности, усвоявайки мъдростта на съмнението. Когато вашата готовност срещне благоприятната възможност, решението ще се появи спонтанно.

Онова, което се получава в крайна сметка, често бива наричано „късмет“. Късметът не е нищо друго освен обединяване на готовността с благоприятната възможност. Когато двете са съчетани със зорко следене на хаоса, ще се появи решение, което ще е от еволюционна полза за вас и за всички онези, с които общувате. Това е идеалната рецепта за успеха и тя се основава на закона за необвързаността.

Приложение на закона за необвързаността

Ще се възползвам от закона за необвързаността, като обещая пред себе си следно:

1. Днес ще се посветя на необвързаност. Ще позволя на себе си и на хората около себе си свободата да бъдем такива, каквито сме. Няма да налагам неотстьпчиво своята представа за това какви трябва да бъдат нещата. Няма да налагам решения на проблемите и с това да създавам нови проблеми. Ще участвам във всичко, без да се обвързвам с резултата.

2. Ще включа съмнението като най-важна съставна част от своите преживявания. Благодарение на моята готовност да приемам съмнението, решенията ще възникват спонтанно от проблема, от объркването, от хаоса. Колкото по-съмнителни изглеждат нещата, толкова по-сигурен ще се чувствам, защото съмнението е моят път към свободата. Чрез мъдростта на съмнението ще постигна своята сигурност.

3. Ще вляза в полето на всички възможности и ще очаквам онова, което би могло да ми се случи, ако остана открит за безкрайността от избори. В полето на всички възможности ще преживея всички радости, приключения, вълшебства и загадки на живота.

От: „Седемте духовни закона на успеха“, Дийпак Чопра, изд. Бард, 2014 г.
Снимка: goodreads.com