„Обичайте само онова, което може да придаде нещо към вашия живот. Една среща, станала в името на Любовта, струва колкото цялото богатство на света.“

(The Battle of Love by Paul Cezanne)

Защо човешката любов причинява повече страдания, отколкото радост?

Истина е, че без жена Любовта не може да се прояви. Любовта е един израз на първичната жена. Разбира се, не разглеждам нещата в еротичен, а в чисто идеен смисъл, т.е. нямам предвид жената като външна физическа форма, а като жива идея, която може да спаси човечеството. Светът на формите има отношение към старостта. Формите отнемат, без да дават нещо. Обичайте само онова, което може да придаде нещо към вашия живот. Ще ви припомня, че любов, която причинява безпокойства, противоречия и тревоги, не е истинска.

Любовта любов събужда. Невъзможно е да обичаш някого и той да не ти отговори. Но пожелаем ли да създадем един образ, веднага ще отворим пътя на злото у себе си. Стремежът на човека към някакъв образ не е нищо друго, освен скритото му желание да впримчи една душа и да я ограничи. Това ограничение или обсебване на образите хората наричат любов. Затова характерното при нея са страданията и разочарованията.

Човешкото сърце е устроено така, че в него може да влезе само един човек. Законите му са каменни, записани на каменна плоча. Но Бог ще даде друго сърце на човека от фина, чувствителна материя. На нея Той ще запише ново знание и мъдрост, по които да живеят всички същества и да се разбират като братя и сестри.

Когато обикнем някого, трябва да го приравним със себе си. Ако го поставим по-високо от себе си, ще създадем излишно недоволство. Ако го поставим под нас, той ще бъде недоволен. Колкото и да обичаме един човек, никога няма да му дадем всичко, което имаме. Най-много можем да му дадем половината от това, с което разполагаме.

Да обичаш някого, това означава да го направиш щастлив. Но има едно космично правило, с което малцина се съобразяват. А то е, че никой в света не може да обича без позволение. Единствено Бог дава позволение. Ако един човек обича, той има разрешение от Бога. А кога Той дава съгласието си? Когато сме готови да изпълним Неговия закон. Тогава сърцата на всички хора ще се отворят. Когато любовта напусне сърцето, човек е изложен на смърт. Никой не може да живее, ако няма кого да обича.

Вие обикнете поне едного, а в бъдеще ще разберете Божествения идеал, изразен в обич към всички. Да обичаме само един, това означава, че току-що сме се родили и едва сме се запознали с Любовта. Една среща, станала в името на Любовта, струва колкото цялото богатство на света.

Ако истински обикнете жената, всички ваши страхове и вътрешни противоречия ще изчезнат. Ако не знаете как да приемете любовта, как да я дадете и да я приложите, никога няма да можете да разберете какво представлява тя. Любовта може да се сравни само със Слънцето. Една любов между две души, които духовно се допълват, винаги носи пълнота и радост. 

Из: „Пробуждане на душата“, Мария Майсторова, изд. Виделина – Варна, 2002 г.
Картина: The Battle of Love by Paul Cezanne; chinaoilpaintinggallery