Любен КАРАВЕЛОВ

Вечная памят на человекът, който ще живее повече от всинца нас ♥ Иван ВАЗОВ за КАРАВЕЛОВ
Вечная памят на человекът, който ще живее повече от всинца нас ♥ Иван ВАЗОВ за КАРАВЕЛОВ