мъдростта на вековете

♠ Медицината, особено както сега я прилагат мнозина, не е нищо друго освен умение да се мамят хората
♠ Медицината, особено както сега я прилагат мнозина, не е нищо друго освен умение да се мамят хората