мъдростта на вековете

Ако говориш, словата ти трябва да са по-красиви от тишината ~ Мъдростта на арабските пословици
Ако говориш, словата ти трябва да са по-красиви от тишината ~ Мъдростта на арабските пословици