Марко Семов Българска народопсихология

Сторим големи къщи, а умираме в мазето ~ Марко СЕМОВ
Сторим големи къщи, а умираме в мазето ~ Марко СЕМОВ