Мартин Брофман

Физическият симптом изразява идеята, че всеки от нас създава своята реалност ♥ Мартин БРОФМАН
Физическият симптом изразява идеята, че всеки от нас създава своята реалност ♥ Мартин БРОФМАН