За злополуките, които преживяваме и съзнанието, което създава нашата реалност, споделено от лечителя Мартин Брофман в книгата му „Всичко може да бъде излекувано“ (Изд. „Аратрон“). 

(Levitation, 1915, by Egon Schiele)

Вярно ли е, че понякога злополуките просто се случват?

Ние се придържаме към идеята, че всичко започва от съзнанието. Когато изберем да реагираме по определен начин на обстоятелствата и това води до напрежение, ние знаем, че то може да се прояви на физическо ниво, ако се окаже достатъчно интензивно или продължи дълго време. Но симптомът се проявява според законите на причинно-следствената реалност. Трябва да има физическа причина.

Ние знаем, че притежаваме вътрешна ръководна система, която наричаме интуиция или инстинкт. Ако не се вслушаме в нея на това ниво и продължим да се движим в неправилната посока, изпитваме все повече и повече неприятни емоции. И ако пак не чуем посланието, ще го получим на следващото ниво на общуване - във физическото тяло. Тогава се появява физически симптом, който ни предава съобщението. Той изразява идеята, че всеки от нас създава своята реалност.

Ако нашата интуиция никога не греши, можем да си зададем въпроса какво ни е довело до това конкретно място и точно по времето, когато е трябвало да стане злополуката. Ако в резултат от нея се е появил определен симптом, можем да кажем, че крайният резултат е съответствал на истинското ни намерение. Случката е станала, за да създаде симптома, чрез който ние да получим съобщението от тялото, тъй като не сме му обърнали внимание на нивото на интуицията или емоциите.

Следователно, когато се наложи да приемем съобщението на физическо ниво, Духът пак ни насочва чрез интуицията, този път настроена към такива обстоятелства, които ще създадат симптома. Ако не преживеем злополука, той трябва да се прояви по друг начин - чрез болест или прищипан нерв, например.

Груповите катастрофи също са резултат от съвместно сътворяване. Според конкретните обстоятелства всички участници в инцидента са взели решение да бъдат на това място или са били тласкани в тази посока. Хората, които са променили нещо в съзнанието си малко преди събитието, често разказват, че са имали предчувствие да не се качват на самолета, който се е разбил, или някакви външни обстоятелства са им попречили да станат участници в груповата катастрофа (не са се събудили навреме, колата им се повредила и т.н.). Късмет ли е това, или просто съвпадение? Или е станало по определена причина?

Няма случайни инциденти и съвпадения. Всичко във Вселената се развива по определен ред и закономерност. Някои хора изпитват благоговеен трепет пред космическите загадки и се впечатляват от идеята, че не е по силите на човека да разбере как функционира Вселената, но ние можем да видим от нивото на индиговата чакра как всяко събитие се проявява във физическия свят в съответствие със съзнанието на всички участници в него. От тази гледна точка можем да кажем, че ако се вгледаме в тези събития, ще можем да разберем какво е ставало в съзнанието на всеки, който е играл роля в тях. Едното отразява другото. Физическият свят е отражение на съзнанието.

Из: „Всичко може да бъде излекувано“, Мартин Брофман, изд. „Аратрон“, 2013 г. 
Картина: Levitation, 1915, by Egon Schiele; chinaoilpaintinggallery