медицина

♥ Истинските причини за болестите са в начина на мислене, на чувстване, на действие 
♥ Истинските причини за болестите са в начина на мислене, на чувстване, на действие