Менандър

♥ Децата са свети и чисти. Не бива да ги превръщаме в играчка на своето настроение
♥ Децата са свети и чисти. Не бива да ги превръщаме в играчка на своето настроение