Мъдростта на времето

Древногръцкият драматург Менандър е най-видният представител на новата атическа комедия. Близък с философите Епикур и Теофраст, той създава близо 105 комедии – творчество, което му отрежда заслужено място редом до главните древногръцки драматурзи Еврипид, Софокъл, Аристофан и Есхил. В Меандровата комедия главната роля е поверена на любовта, затова и много от думите му, са като кикотещ се любовен еликсир.

Menander (342 ~ 291 пр.н.е.), roman fresco in Pompeii, Italy

Ако искаш да живееш без печал, въобще не се жени.

Злата жена е постоянна мъка.

Нищо не е по-смело от глупостта.

Баща е този, който възпитава, а не този, който създава.

Времето лекува всички рани.

Ако си тръгнал да се жениш, проучи какъв език има жената, която си избрал. Устатата е същински ад.

Който не умее да пази малкото, губи и голямото.

Благодарността е приятна, когато е дадена навреме.

Канещият се да се жени е на път към разкаянието.

Женитбата, ако се разглежда правилно, макар и зло, е необходимо зло.

Бог върши всичко, запазвайки мълчание.

В спора по-често побеждава дързостта и красноречието, а не истината.

И в бурена се случва да поникне красив цвят, и у простия човек - мъдра дума.

Времето разкрива всяка истина.

Да вършат грешки е присъщо на всички хора.

Блажен е този, комуто му е провървяло с верен приятел.

Живеем както можем, а не както ни се иска.

Бог на всеки човек е съвестта му.

Взаимната любов се скрепява от децата.

Избягвай тези, които са прекалено откровени в думите.

Времето проверява приятеля, както огъня - златото.

Който много се осмелява, той неизбежно и много греши.

Всички ние сме умни, когато трябва да даваме съвети, но когато трябва да избягваме грешките си, не сме нищо повече от деца.

Във вражда, приятелят по нищо не се отличава от врага.

Гневът на хората, които се обичат, трае твърде кратко.

Да имаш приятели, значи да имаш съкровища.

Убеждават не с реч, а с характер.

Любимците на боговете си отиват млади.

Никой човек не може да бъде възпитан без наказание.

Добрата жена е основата на дома.

Дълбокият смисъл е в неизказаните думи.

За наранената душа добрата дума е лекарство.

Издръжливостта на магарето се познава по неравен път, верността на приятеля - в житейските несгоди.

Когато се карат братя, не се навирай и не се опитвай да им бъдеш съдия. Стой настрана и не се намесвай в техните дела. Родните братя скоро ще се помирят, ала теб ще те възненавидят вдън сърце.

Който има воля, има сила.

Не красотата на жената е злато, а умът и мълчанието й.

Недей да помниш нивга прежните обиди.

По-добре е да се срещнеш със злото лице в лице, отколкото да мислиш за него.

Разкаянието е присъда, която човек издава сам против себе си.

Колко е красив човекът, когато е истински човек.

От законите на природата не можеш да се скриеш никъде.

Добрият човек, глупавите думи не го цапат.

Който не знае нищо, в нищо не греши.

(Roman civilization, 2nd century b.C. Mosaic depicting a scene from a comedy by Menander, signed by Dioskourides of Samos)

Изображения: commons.wikimedia.org,