Мисионери на милосърдието

Много хора по света умират за коричка хляб, но още повече са умиращите за мъничко любов ♥ Майка ТЕРЕЗА
Много хора по света умират за коричка хляб, но още повече са умиращите за мъничко любов ♥ Майка ТЕРЕЗА