„Най-страшната болест в днешно време на Запад не е туберкулозата или проказата, а да бъдеш нежелан, никой да не те обича и да не го е грижа за теб.“

Бог ни подлага на изпитания 

Открити сме и за доброто, и за злото. Не сме родени зли: всеки таи нещо добро у себе си. Някои го прикриват, други го пренебрегват, но то си съществува. Бог ни е създал да обичаме и да бъдем обичани. Божие изпитание е да изберем един от двата пътя. Всяка небрежност в това ще ви накара да се съгласите със злото, а трудно бихте си представили колко далеч може да се разпространи това. 

Ако някой избере злото, появява се преграда между този човек и Бог и той вече не може ясно да Го вижда. Затова трябва да избягваме всяко изкушение: то може да ни унищожи. Ще получим сила за това от молитвата, защото ако сме близо до Бога, ще носим радост и любов на хората край нас. Ако злото обсеби някого, той на свой ред го предава на околните. Ако контактуваме с такъв човек, трябва да се опитаме да му помогнем и да му покажем, че Бог се грижи за него. Усърдно се молете, за да се върне молитвата при него и той отново да види Бог у себе си и у другите. Така ще помогнете на лошия човек, защото всеки – без значение кой – е създаден от същата любяща ръка. 

Христовата любов винаги е по-силна от злото на света, затова трябва да обичаме и да бъдем обичани: просто да обичаме, а не да се стремим да придобием нещо.

Любовта е плод на вярата 

Най-страшната болест в днешно време на Запад не е туберкулозата или проказата, а да бъдеш нежелан, никой да не те обича и да не го е грижа за теб. Можем да изцелим физическите болести с лекарства, но единственият лек срещу самотата, отчаянието и безнадеждността, е любовта. 

Много хора по света умират за коричка хляб, но още повече са умиращите за мъничко любов. На Запад съществува друг вид бедност – липсата на духовност, причиняваща самота. Съществува глад за любов, както и глад за Бога. Невъзможно е да отговориш на тази нужда, ако Божията милост не е с теб. 

Ако научите колко много Бог ви обича, единственото, което ще ви се иска да правите, е да раздавате Неговата любов и на другите. Винаги казвам, че любовта започва от твоя дом: първо семейството, после родния ти град. Лесно е да обичаш непознати, но не е толкова лесно да обичаш ближните си. Не вярвам в глобалния подход към нещата – любовта трябва да започне от отделния човек. За да заобичаш някого, трябва да контактуваш с него, да го почувстваш близък. Всеки се нуждае от любов. Всеки трябва да знае, че е желан и важен за Бог.

Исус казва: „Обичайте се помежду си, както Аз ви обичам.” Казва още: „Каквото правите за нищите свои братя, за Мен го правите.” И ние Го припознаваме и обичаме в бедните. Той казва: „Бях гладен и Ме нахранихте. Бях гол и вие Ме облякохте.” Непрекъснато напомням на сестрите и братята, че денонощието ни се състои от 24 часа, прекарани с Исус. 

Следващата молитва е молитва, която всеки мисионер от Ордена на милосърдието казва, преди да започне своя Апостолат. Тя е молитвата и на лекарите в Шишу Баван (Дома за деца в Калкута): „Господи, Изцелителю, коленича пред Теб, защото всеки съвършен дар идва от Теб. Моля се, направи ръцете ми умели! Просветли ума ми! Изпрати на сърцето ми смирение и доброта! Проясни целта ми! Дай ми сила да поема от бремето на изстрадалия си ближен и дай ми истинска реализация на привилегията, която си ми предоставил. Освободи сърцето ми от лукавството и суетата, за да се осланям на Теб с искрената вяра на дете!”

От: „Обикновеният път“, Майка Тереза, изд. Прозорец
Снимка: culturacolectiva.com