модерно изкуство

Винаги казват, че времето променя нещата, но всъщност ти сам трябва да ги промениш ~ Анди УОРХОЛ
Винаги казват, че времето променя нещата, но всъщност ти сам трябва да ги промениш ~ Анди УОРХОЛ